Terveyden edistäminen

Terveyden edistämisellä ja sairauksien ehkäisyllä vaikutetaan väestön terveyden ylläpitämiseen ja parantumiseen. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien vähentämisellä ja pysyvillä elämäntapojen muutoksilla voidaan vaikuttaa kuntalaisten elämän laatuun.

Ajankohtaisia haasteita ovat esimerkiksi tupakan ja päihteiden aiheuttamat terveysmenetykset, eri-ikäisten ylipainon lisääntyminen sekä monien vanhenemiseen liittyvien sairauksien ja ongelmien määrän kasvu.

Terveydenedistämisyksikkö tekee moniammatillista yhteistyötä liittyen yleiseen terveyden edistämiseen ja terveyskasvatukseen liittyvissä hankkeissa ja tapahtumissa eri teemoin.

Terveydenedistämisyksikkö toimii yhteistyössä verkottuen eri hallintokuntien, yli kuntarajojen ja kolmannen sektorin kanssa. Yksikkö tuo esiin kuntalaisten terveysnäkökohtia, jotta ne huomioitaisiin kunnallisessa päätöksenteossa.