Kotisairaala

Toiminta-ajatus

Kotisairaalan toiminnan päämääränä on edistää ja ylläpitää poitilaiden terveyttä ja hoitaa sairauksia heidän kotonaan tai kodinomaisissa oloissa, antamalla sairaalatasoista hoitoa ja ohjausta.

Kotisairaala on

  • lääkärin lähetteellä vaihtoehto sairaalahoidolle
  • ympärivuorokautista sairaalahoitoa potilaan kotona, hoivakodeissa tai palveluasunnoissa
  • potilaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa
  • lääkärin lähetteellä tapahtuvaa hoitoa, jossa diagnoosi ja hoitosuunnitelma ohjaavat hoitotyötä
  • lapsipotilailla hoidosta vastaa Kymenlaakson keskussairaalan lastenlääkäri

Kotisairaalassa hoidetaan

  • erilaisia tulehduksia
  • suonensisäisiä neste-, lääke- ja ravintohoitoja
  • palliatiivisia ja saattohoitopotilaita

Saattohoito

Kotkassa on mahdollisuus saada kotona tapahtuvaa saattohoitoa. Hoidosta vastaa terveyskeskuksen saattohoidon vastuulääkäri ja hoitaja. Hoito toteutetaan yhteistyössä muiden toimipisteiden kanssa.
Saattohoitopotilaille sovitaan tukiosastopaikka sairaalassa, jonne hänellä on mahdollisuus mennä kaikkina vuorokauden aikoina.


Hoito on potilaan tarpeista lähtevää, oireita lievittävää huolenpitoa. Hoito toteutetaan tiiviissä yhteistyössä potilaan ja omaisten kanssa. Omaisia tuetaan hoitosuhteen ajan ja myös sen päätyttyä. Perheellä ja potilaalla on mahdollisuus saada tukihenkilöpalveluja Kymenlaakson syöpäyhdistykseltä.

Yhteystiedot

Kotisairaala
Vesivallintie 29
48600 Kotka
puh. 044 702 7502

palveluesimies
Gango Pia
puh 040 197 7710

Saattohoito
044 702 7421

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi