Karhulan sairaala

Karhulan sairaala, sisäpihaKarhulan terveyskeskussairaala on yleislääkärijohtoinen sairaala, jonka toimintoihin kuuluvat vuodeosastot sekä poliklinikka ja erikoislääkärijohtoinen muistipoliklinikka. Sairaalassa on neljä (4) osastoa ja yhteensä 89 potilaspaikkaa.

Sairaala on ympärivuorokautinen jatkohoitoon ja kuntoutukseen panostava akuuttisairaala. Sairaalasta kotiudutaan ensisijaisesti omaan kotiin hoitojakson jälkeen. Osastoilla hoidetaan äkillisesti sairastuneita, sekä eri kuntoutusvaiheessa olevia potilaita, joiden sairaus ei vaadi erikoissairaanhoitoa. Keskimääräinen hoitoaika on noin 10 vuorokautta. Potilaat tulevat osastoille erikoissairaanhoidosta, päivystyksestä ja terveysasemilta. Osastojen toiminnan tarkoituksena on antaa hoidossa oleville potilaille laadukas sairaanhoito kuntouttavalla työotteella.

Sairaala toimii opetussairaalana.

Vierailuaika on klo 14.00 - 18.00, potilastiedustelut vuodeosastoilta. Potilaiden vointia koskevat tiedustelut klo 13.00 jälkeen. Potilaan voinnista kerrotaan vain potilasasiakirjoissa olevalle lähiomaiselle tai yhteyshenkilölle. Jos potilaan vointi muuttuu akuutisti, ilmoitamme siitä välittömästä potilaan lähiomaiselle.

Osastoilla voi käyttää omaa matkapuhelinta.

Terveyskeskussairaala ei vastaa potilaan henkilökohtaisista tavaroista, arvoesineistä ja rahoista.

Yhteystiedot

Toivelinnankatu 2,
48600 Kotka
puhelin 05 2341

Vastaava ylilääkäri

Ylihoitaja
Mattila Liisi
puhelin 040 721 5014

Sijainti kartalla