Kirkkokadun poliklinikka

Korvaushoitoyksikkö

Olet oikeutettu korvaushoitoon, jos sinulla on todettu opioidiriippuvuus ja korvaushoitoasetuksen mukaiset hoidon kriteerit ovat täyttyneet (33/ 2008). Arviointi käynnistyy aina terveysasemalta.
Korvaushoidon tavoitteena on tukea sinua päihteettömyyteen sekä antaa tukea elämäntilanteessasi. Hoito perustuu lääkehoidon toteuttamisen lisäksi psykososiaaliseen tukeen ja voi sisältää myös erilaista ryhmätoimintaa.

Kuntoutusasiantuntijat

Kuntoutusasiantuntijat tekevät asumispalvelun ja laitoskuntoutuksen tarve- ja paikkakartoitukset, sosiaalisen tuen tarvekartoituksen ja ohjauksen sekä osoittavat niihin maksusitoumukset. Tarvittaessa tehdään kotikäyntejä yhteistyössä monialaisen työryhmän kanssa.

Yhteydenotot:
Päihdeasioissa: 040 634 1910
Mielenterveysasioissa: 044 702 6849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Kirkkokadun poliklinikka:
Korvaushoitoyksikkö
Kirkkokatu 3 C
48100 Kotka
puh. 040 688 3763

Avoinna (soittoajat)
arkisin klo 8.30 - 11
klo 12 - 14

Kuntoutusasiantuntijat
päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asioissa

puhelinpalvelu
05 234 3600 tai suoraan ko. henkilöille

 

*********

Terveydenhuollon päivystys puh. 020 633 1000