Kirkkokadun poliklinikka

Akuuttityöryhmä

Akuuttityöryhmä tarjoaa sinulle kiireellistä apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Akuuttityöryhmän hoitoon voit hakeutua tilanteissa, joissa sinulla on jokin vakava psykiatrinen oire (esim. itsemurha-ajatuksia,
psykoosioireita tai uhka sen alkamisesta, vaikeita masennusoireita tai elämänkriisi, johon liittyy psyykkisiä oireita). Akuuttityöryhmään hakeudutaan tällä hetkellä virka-aikana puhelimitse tapahtuvan arvion perusteella.
Ensimmäinen vastaanottoaika järjestyy 1-3 vrk sisällä yhteydenotosta. Lähetettä ei tarvita.

Korvaushoitoyksikkö

Olet oikeutettu korvaushoitoon, jos sinulla on todettu opioidiriippuvuus ja korvaushoitoasetuksen mukaiset hoidon kriteerit ovat täyttyneet (33/ 2008). Arviointi käynnistyy aina terveysasemalta.
Korvaushoidon tavoitteena on tukea sinua päihteettömyyteen sekä antaa tukea elämäntilanteessasi. Hoito perustuu lääkehoidon toteuttamisen lisäksi psykososiaaliseen tukeen ja voi sisältää myös erilaista ryhmätoimintaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

 

Kirkkokadun poliklinikka


Akuuttityöryhmä

Kirkkokatu 3C
48100 KOTKA
puh. 05 234 3600

Avoinna
ma - to klo 8 - 15.45
pe klo 8 - 15

 

Korvaushoitoyksikkö
Kirkkokatu 3 C
48100 Kotka
puh. 040 688 3763

Avoinna (soittoajat)
arkisin klo 8.30 - 11
klo 12 - 14

 

*********

Terveydenhuollon päivystys puh. 020 633 1000