Avokuntoutuspoliklinikka

Avokuntoutuspoliklinikka tarjoaa ryhmämuotoista kuntoutusta, yksilökuntoutusta sekä oireenhallintakursseja henkilöille, jotka ovat hoitosuhteessa mielenterveys- ja päihdetyön palvelualueella.
Hakeutuminen lähetteellä tai yhteydenotolla tehostettuun avohoitoon. Avokuntoutuspoliklinikan yhteydessä työskentelevät kaksi tehostetun avohoidon työntekijää.

Tehostettu avohoito

Tehostettu avohoito tarjaa apua silloin, kun voimavarat eivät riitä saapumaan palveluyksiköihin. Tehostettu avohoito tarjoaa palvelua myös kotona asuvalle tai sairaalasta tai asumisyksiköstä kotiutuvalle mielenterveys- ja/ tai päihdepotilaille.
Tehostetun avohoidon työntekijä arvioi kotikäynneillä potilaan mahdollisuuksia pärjätä kotona. Samalla kartoitetaan mahdollinen tuen tarve sekä suunnitellaan jatkohoito yhdessä potilaan sekä yhteistyötahojen kanssa.

Palveluun hakeudutaan muista sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköistä. Lisätietoja ja neuvoja voi kysyä tehostusta avohoidosta (yhteystiedot oikealla).

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot


Avokuntoutuspoliklinikka

Toukolantie 4
48210 Kotka
puh. 040 356 3025
puh. 040 670 7326

Tehostettu avohoito
Toukolantie 4
48210 Kotka
puh. 044 702 6853
puh. 044 702 6854