Kuntoutustyöryhmä

Lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutustyöryhmä myöntää maksusitoumuksia vajaakuntoisten kuntalaisten tarvitsemiin apuvälineisiin ja ostopalvelukuntoutukseen silloin, kun asiakkaan tarvitsemaa kuntoutusta ei voida toteuttaa kaupungin omana toimintana.

Lääkinnällistä kuntoutusta ovat ostopalveluina toteutetut fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykofyysinen fysioterapia, laitoskuntoutusjaksot ja sopeutumisvalmennuskurssit tai pitkäaikaiskäyttöön tai omaksi tarkoitetut henkilökohtaiset apuvälineet.

Kuntoutustyöryhmän päätös perustuu aina terveydenhuollon ammattilaisen tekemään lähetteeseen tai sovittuihin käytöntöihin. Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset tehdään lähetteen, mahdollisten liitteiden sekä asiakkaan sairaskertomustietojen perusteella.

Keskimääräinen käsittelyaika on 2 - 4 viikkoa. Käsittelyaikaan vaikuttavat mahdolliset lisäselvitykset ja asian ratkaisemisessa tarvittava lääketieteellinen asiantuntemus. Jos asia vaatii käsittelyä kuntoutustyöryhmässä, voi odotusaika venyä 2 - 3 kuukauteen kokousaikataulusta riippuen.

Yhteistyökumppaneille

Lääkinnällinen kuntoutus tekee ratkaisut asiapaperien perusteella. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että lähetteistä ja terapiapalautteista ilmenevät asiakkaan terveydentilaa koskevat oleelliset seikat. Puutteellisia lähetteitä ei oteta käsiteltäviksi, vaan ne palautetaan takaisin lähettävälle taholle täydentämistä varten.


 

 

 

Yhteystiedot:

Vs. palveluesimies
Tuula Härkönen
puh. 040 847 2683

Asiakaspalvelu, sihteeri
puh. 05 234 7262
Soittoajat arkisin klo 6-18

Postiosoite
Karhulan sairaala
Kuntoutus / Fysioterapiaosasto
Kuntoutustyöryhmä
Toivelinnankatu 2
48600 Kotka