RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS KOTKASSA 2018


Veteraanikuntoutusyksikkö on osa Kotkan kaupungin Kuntoutuspalveluita. Yksikkö organisoi ja järjestää kotkalaisten rintamaveteraanien avokuntoutuksen sekä tekee päätökset laitoskuntoutuksesta.
Toimipiste sijaitsee Karhuvuorikodin yhteydessä, Karhuvuoren kaupunginosassa. Toimimme ”matalan kynnyksen” periaatteella. Tämä tarkoittaa, että mikäli sinulla on kysyttävää veteraanikuntoutuksesta, ole yhteydessä meihin.


Kuka pääsee rintamaveteraanien kuntoutukseen?

Rintamaveteraanien kuntoutukseen on oikeus henkilöllä, joka on Suomessa asuva vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamasotilas-, rintamapalvelus tai rintamatunnuksen omaava henkilö. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen sekä päiväkuntoutukseen samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa. Sotainvalidien sekä miinanraivaajien kuntoutus järjestetään oman lain puitteissa valtiokonttorin kautta.


Missä ja millaista veteraanikuntoutusta järjestetään?

Avokuntoutus
Avokuntoutuksella tarkoitetaan kotikäyntejä sekä Karhuvuorikodin vastaanotolla annettavaa yksilökuntoutusta ja ryhmäliikuntaa.

Karhuvuorikodilla on kuntoutukseen hyvin soveltuvat tilat; rauhalliset hoitohuoneet, kuntosali sekä allastilat. Kuntoutusjakso alkaa aina veteraanin tilanteen kartoittamisella sekä fysioterapeuttisella tutkimuksella. Kuntoutus etenee sen jälkeen yksilöllisesti yhdessä laaditun suunnitelman mukaan, jossa käyntien tiheys sekä jakson pituus suunnitellaan tarkoituksenmukaiseksi. Kuljetus kuntoutukseen on veteraanille ilmainen ja se järjestetään kuntouttajan toimesta.

Kotikuntoutus toteutetaan veteraanin kotona. Kuntoutusmuoto on tarkoitettu veteraanille, jonka kotona selviytyminen on vaarantunut tai kulkeminen toimipisteelle on hankalaa tai raskasta. Myös kotikuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti veteraanin tarve ja voimavarat huomioiden. Kotikuntoutukselle ominaista on myös hyvä yhteistyö muiden veteraanin hyväksi toimivien tahojen kanssa.

Ryhmäliikunta käsittää useita kuntosaliryhmiä sekä yhden allasryhmän.
Allasryhmä toimii Karhuvuorikodilla. Kuntosaliryhmiä on Karhuvuorikodin lisäksi Karhulan sairaalalla sekä City-kodin tiloissa Kotkansaarella.


Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutus toteutetaan suurelta osin Kymen Hoito- ja kuntoutuskeskus Hoikussa, Haminassa.
Myös muita soveltuvia kuntoutuslaitoksia on mahdollista käyttää veteraanin toimintakyvyn niin salliessa.
Laitoskuntoutusjaksoja on mahdollista saada, alkaen 10 vuorokauden jaksoista. Jakson pituutta määrittää veteraanin toimintakyky. Myös laitoskuntoutusjaksoissa pyritään yksilöllisyyteen.


Päiväkuntoutus
Päiväkuntoutus järjestetään Kymen Hoito- ja kuntoutuskeskuksessa, Hoikussa, Haminassa.
Kuntoutusmuoto käsittää kymmenen kuntoutuspäivää jaksottuen neljän viikon ajalle.
Kuntoutuspäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy klo. 15.00. Sisältö on samankaltainen laitoskuntoutuksen kanssa. Ilmainen kuljetus järjestetään veteraaniyhdyshenkilön toimesta.

Miten kuntoutukseen haetaan?

Kuntoutukseen haetaan kaavakkeella, joita on saatavana Karhuvuorikodilla, toimitamme niitä myös tarvittaessa haluttuun osoitteeseen. Kuntoutushakemuksen täyttää veteraani itse tai hänen valtuuttamansa henkilö, omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen. Olethan yhteydessä veteraaniyhdyshenkilöön, kun harkitsette kuntoutusta.

Lääkärinlausunto
Kuntoutukseen pääsemiseen ei tarvita lääkärinlausuntoa, vaan veteraanin palvelutarpeen arviointi riittää. Lääkärinlausunto tulee hankkia, jos veteraanin terveydentila sitä vaatii tai toimintakykyä ei pystytä muutoin määrittämään.


HYVÄ RINTAMAVETERAANI

Tervetuloa kuntoutukseen. Teemme parhaamme puolestasi.

 

Yhteystiedot

Karhuvuorikoti
Hiidenrinne 3,
48350 Kotka

Antti Olsen
fysioterapeutti/
veteraaniyhdyshenkilö
matkapuhelin 040 849 7338

Anne Ihalainen
kuntohoitaja
matkapuhelin 040 688 3564

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi