Rintamaveteraanien kuntoutus

Kuka pääsee rintamaveteraanien kuntoutukseen?

Rintamaveteraanien kuntoutukseen on oikeutettu henkilö, jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Sotainvalidien kuntoutus järjestetään oman lain puitteissa suoraan Valtiokonttorin kautta.

Missä veteraanikuntoutusta järjestetään?

Avokuntoutus

Kotkan kaupunki järjestää rintamaveteraanien avokuntoutusta terveys-keskuksen omana toimintana Karhuvuorikodin kuntoutusosastolla. Viihtyisät tilat käsittävät hoitohuoneet, kuntosalin ja uima-altaan saunoineen. Veteraaneille tarjotaan myös kotikuntoutusta. Veteraaneja otetaan kuntoutukseen jatkuvasti. Kuntoutuksessa käydään pääsääntöisesti kahdesti viikossa. Jakso kestää noin puolitoista kuukautta. Avokuntoutusjakso sisältää vähintään 12 yksilöhoitoa, ryhmäliikuntaa sekä jalkojenhoidon. Luentoja järjestetään tilanteen mukaan. Ensimmäisellä käynnillä suoritetaan fysioterapeuttinen tutkiminen ja testaaminen. Tulosten perusteella jakson sisältö suunnitellaan yhdessä kuntoutujan kanssa hänen tarpeidensa mukaan.

Yksilöhoitojakson jälkeen on mahdollisuus osallistua kuntosali-ja/tai vesiliikuntaryhmään.

Rintamaveteraanien kotikuntoutuksella tarkoitetaan veteraanien kotona tapahtuvaa kuntoutusta. Kuntoutusmuoto on tarkoitettu veteraaneille, joiden kotona selviytyminen on vaarantunut. Tarkoitus on tukea toimintakykyä niin, että veteraani selviytyy mahdollisimman pitkään laadukkaasti omassa kodissaan.

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutusta on mahdollista saada alkaen 10 vuorokauden jaksoissa. Jakson pituus riippuu lääkärin määrittämästä toimintakykyluokasta (1–3). Mitä huonompi toimintakykyluokka on, sitä pidempi laitoskun-toutusjakso on mahdollista myöntää. Valtionkonttorin ohjeen mukaisesti olisi käytettävä lähimpiä soveltuvia laitoksia. Yleisimpiä Kotkan käyttämiä laitoksia ovat Kymen sotavammaisten sairaskoti, Lappeenrannan kylpylaitos, Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Haikon kylpylä- ja kuntoutumiskeskus sekä Herttuan kuntoutuskeskus.

Veteraanin puoliso on myös oikeutettu kuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa. Puolison jakson pituus riippuu veteraanin toimintakykyluokasta.

Miten kuntoutukseen haetaan?

Laitoskuntoutukseen tarvitaan hakemus ja lääkärinlausunto terveydentilasta. Lääkärinlausunto ei saa olla vuotta vanhempi. Puolison lähtiessä mukaan häneltä tarvitaan myös hakemus ja lääkärinlausunto. Avokuntoutukseen haettaessa riittää pelkkä hakemus, edellyttäen että hakijalla on kiinteä hoitosuhde terveyskeskukseen.

Yhteystiedot

Karhuvuorikoti
Hiidenrinne 3,
48350 Kotka

Antti Olsen
fysioterapeutti/
veteraaniyhdyshenkilö
matkapuhelin 040 849 7338

Anne Ihalainen
kuntohoitaja
matkapuhelin 040 688 3564

Jenni Rask
kotikäynnit
fysioterapeutti
puhelin 040 053 9731

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi