Lasten ja nuorten fysioterapia

Lasten fysioterapia on lapsen motorisen kehityksen sekä liikkumis- ja toimintakyvyn arviointia ja kuntoutusta. Tavoitteena on, että lapsi saavuttaa mahdollisimman hyvän ja itsenäisen liikkumis- ja toimintakyvyn.

Lasten ja nuorten fysioterapia pitää sisällään liikkumisen ja toimintakyvyn arvioinnin ja kuntoutuksen, motorisen kehityksen tai esimerkiksi selän skolioosin seurannan sekä lapsen / nuoren sekä anhempien ohjauksen ja neuvonnan.

Palveluun hakeutuminen

Lasten ja nuorten fysioterapiaan ohjaudutaan neuvolan, kouluterveydenhoitajan, lasta hoitavan lääkärin tai erikoissairaanhoidon fysioterapeutin tai lääkärin lähettämänä.
 

Yhteystiedot:

Asiakaspalvelu
puh. 05 234 7262
soittoaika arkisin klo 6-18