Ikääntyvien fysioterapia

Ikääntyville järjestetään Kotkassa erilaisia kuntoutuspalveluita. Kuntoutuksen tavoitteena on edistää ja ylläpitää ikääntyvien kuntalaisten toiminta- ja liikkumiskykyä, lisätä omatoimisuutta ja edistää kotikuntoisuutta. Kuntoutuksen painopistettä on pyritty siirtämään mahdollisimman paljon ennaltaehkäisevään toimintaan, varhaiseen tukeen ja kotikuntoutukseen.

Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksella ylläpidetään ja edistetään ikäihmisen arjen toimintakykyä ja tuetaan turvallista kotona asumista. Tavoitteena voi olla esimerkiksi liikkumisen varmentuminen, omatoimisuuden lisääntyminen, päivittäisistä toimista suoriutumisen helpottuminen tai avun tarpeen väheneminen.

Kotikuntoutus voi olla arviointia, ohjausta ja neuvontaa sisältäviä yksittäisiä käyntejä tai pidempiä terapiajaksoja. Kotikuntoutuksen kesto, määrä ja sisältö arvioidaan aina yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lue tästä lisää kotikuntoutuksesta

Muistisairaan kuntoutus

Muistipoliklinikan asiakkailla on mahdollisuus saada kotikuntoutusta muistipoliklinikan lääkärin tai sairaanhoitajan lähettämänä. Fysioterapialla tai toimintaterapialla pyritään arvioimaan ja kohentamaan muistisairautta sairastavien liikkumiskykyä ja kykyä selviytyä arjen toiminnoista. Kuntoutuksella pyritään myös motivoimaan muistisairaita hoitamaan terveyttään ja hyvinvointiaan liikunnan avulla ja löytämään itselleen soveltuvia liikuntamuotoja.

Veteraanikuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutukseen on oikeutettu henkilö, jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Sotainvalidien kuntoutus järjestetään oman lain puitteissa Valtiokonttorin kautta.

Lue tästä lisää veteraanikuntoutuksesta

Yhteystiedot:

Asiakaspalvelu
puh. 05 234 7262
Soittoaika arkisin klo 6-18

Kotikuntoutus

Fysioterapeutit
Karhulan alue p.040 632 7393
Kotkansaaren alue p. 044 702 6646
Länsi-Kotkan alue p. 040 732 8692

Toimintaterapeutit
p. 040 630 7033

Veteraanikuntoutus
Karhuvuorikoti
Hiidenrinne 3
48350 Kotka

Antti Olsen
fysioterapeutti/
veteraaniyhdyshenkilö
puh. 040 849 7338