Fysioterapia

Kotkan kaupungin fysioterapiayksikkö tuottaa laadukkaita ja asiakaslähtöisiä fysioterapiapalveluita, joiden tavoitteena on parantaa asiakkaan työ- ja toiminta- sekä liikkumiskykyä. Fysioterapialla tuetaan eri elämän vaiheissa olevien ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia arjessa sekä pyritään lisäämään asiakkaan osallistumismahdollisuuksia. Kuntoutujaa aktivoidaan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

Fysioterapiaa eri elämäntilanteisiin

  • kartoittamaan ja edistämään liikkumiskykyä sekä päivittäisistä toimista suoriutumista sairauden, vamman tai tapaturman jälkeen
  • ennaltaehkäisemään tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, verenkiertoelimistön sairauksia tai esimerkiksi kaatumistapaturmia
  • lapsen motorisen kehityksen seurantaan ja ohjaukseen
  • akuuttien tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutukseen

Fysioterapian toteutus ja sisältö

Fysioterapiaa voidaan antaa sekä yksilöllisesti että ryhmässä tai se voidaan toteuttaa ohjauksen jälkeen itsenäisenä harjoitteluna. Fysioterapia voi pitää sisällään mm. toiminta- ja liikkumiskyvyn arviointia, ohjausta ja neuvontaa sekä terapeuttista harjoittelua.

Visio

Kotkan kaupungin kuntoutuksen visio:
”Saat vaikuttavaa kuntoutusta ja tukea oikea-aikaisesti ammattilaisilta, jotka työskentelevät luovasti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.”

Fysioterapian asiakasmaksut

Yksilöfysioterapia
11,50€ / käyntikerta
Alle 18-vuotiaille maksuton

Ryhmäfysioterapia
Allasryhmät 32,50€ / 10 kertaa
muut ryhmät 22,50€ / 10 kertaa

Allasryhmä 16,25€ / 5 kertaa
Muut ryhmät 11,25€ / 5 kertaa

Kotikäynteinä tapahtuva fysioterapia ja toimintaterapia
11,50€ / kotikäynti (kerryttää maksukattoa)
Tehostetun kotikuntousjakson fysioterapian / toimintaterapian viikkohinta 22,90€ / viikko silloin kun käyntejä on viikossa 2 tai useampia (kerryttää maksukattoa)
Apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen sovitus ja käytön ohjaus on maksutonta
Säännöllisen kotihoidon asiakkaille fysioterapeutin, toimintaterapeutin ja kuntohoitajan kotikäynnit ovat maksuttomia

Yhteystiedot:

Palveluesimies
Marja Koskinen
puh. 040 847 2683

Asiakaspalvelu
puh. 05 234 7262
Soittoajat arkisin klo 8-9

Lähetteen aktivointi
tiistai, keskiviikko ja torstai klo 11-12
puh. 05 234 7262

Postiosoite
Karhulan sairaala
Kuntoutus / fysioterapiaosasto
Toivelinnankatu 2
48600 Kotka

Käyntiosoite
Karhulan toimipiste
Toivelinnankatu 2
48600 Kotka
puhelin 05 234 7262

Karhuvuorikodin toimipiste
Hiidenrinne 3,
48350 Kotka