Kuntoutusyksikkö, fysioterapia

Kotkan kaupungin fysioterapiayksikkö tuottaa laadukkaita ja asiakaslähtöisiä fysioterapiapalveluita, joiden tavoitteena on parantaa asiakkaan työ- ja toiminta- sekä liikkumiskykyä. Fysioterapialla tuetaan eri elämän vaiheissa olevien ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia arjessa sekä pyritään lisäämään asiakkaan osallistumismahdollisuuksia. Kuntoutujaa aktivoidaan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

Fysioterapiaa eri elämäntilanteisiin

  • kartoittamaan ja edistämään liikkumiskykyä sekä päivittäisistä toimista suoriutumista toimintakyvyn heikkenemisen, sairauden, vamman tai tapaturman jälkeen
  • ennaltaehkäisemään toimintakyvyn heikkenemistä, tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, verenkiertoelimistön sairauksia tai esimerkiksi kaatumistapaturmia
  • lapsen motorisen kehityksen seurantaan ja ohjaukseen
  • akuuttien tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutukseen

Fysioterapian toteutus ja sisältö

Fysioterapiaa voidaan antaa sekä yksilöllisesti että ryhmässä tai ohjauksen jälkeen itsenäisenä harjoitteluna. Yksilöllinen fysioterapia voi toteutua avovastaanttokäynteinä, kotikuntoutuksena tai vuodeosastolla tapahtuvana kuntoutuksena. Fysioterapian tavoitteet ja toteutus suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Fysioterapia voi pitää sisällään mm. toiminta- ja liikkumiskyvyn arviointia, ohjausta ja neuvontaa sekä terapeuttista harjoittelua.

 

Vastaanottoajan peruminen

Karhulan ja Karhuvuorokodin toimipisteiden avofysioterapian vastaanottoajan voi perua soittamalla kuntoutuksen asiakaspalvelun numeroon 05 234 7262 arkisin klo 6-18 (jättämällä puhepostin) TAI tekstiviestillä numeroon 045 739 65818 (käytössä 24/7). Ilmoitathan viestissä nimesi, syntymäaikasi ja vastaanottoajan jonka haluat perua. Mikäli sinulla on sovittuna seuraava aika jo valmiiksi tai et tarvitse uutta aikaa, tämä riittää. Mikäli tarvitset uuden vastaanottoajan, jätä yhteydenottopyyntö kuntoutuksen asiakaspalvelun numeroon 05 234 7262.
 

Fysioterapian asiakasmaksut

Yksilöfysioterapia ja fysioterapeutin suoravastaanottokäynti
11,40€ / käyntikerta
Alle 18-vuotiaille maksuton

Peruuttamatomasta vastaanottokäynnistä peritään 15 vuotta täyttäneeltä 50,80€.

Ryhmäfysioterapia
Allasryhmät 35€ / 10 kertaa
muut ryhmät 23€ / 10 kertaa tai 11,25€ / 5 kertaa

Kotikäynteinä tapahtuva fysioterapia ja toimintaterapia
11,40€ / kotikäynti (kerryttää maksukattoa)
•Tehostetun kotikuntousjakson viikkohinta 22,90€ / viikko silloin kun käyntejä on viikossa 2 tai useampia (kerryttää maksukattoa)
•Apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen sovitus ja käytön ohjaus on maksutonta
•Säännöllisen kotihoidon asiakkaille fysioterapeutin, toimintaterapeutin ja kuntohoitajan kotikäynnit ovat maksuttomia

 

Yhteystiedot:

Kuntoutusyksikön johtaja
Katri Idström
puh.040 756 6850

Vs. palveluesimies
Tuula Härkönen
puh. 040 847 2683

Asiakaspalvelu
puh. 05 234 7262
Fysioterapialähetteiden aktivointi, ajanperuutus sekä muut fysioterapiaa koskevat asiat.
Soittoika arkisin klo 6-18.
Puheluun vastaa aina ensin nauhoite ja asiakas saa takaisinsoittoajan samalle tai seuraavalle päivälle.
 

Käyntiosoitteet

Karhulan toimipiste:
Toivelinnankatu 2
48600 Kotka
 

Karhuvuorikodin toimipiste:
Hiidenrinne 3,
48350 Kotka

 

Postiosoite
Karhulan sairaala
Kuntoutus / fysioterapiaosasto
Toivelinnankatu 2
48600 Kotka