Hoitotakuu

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon.

  • Kuntalaisen on saatava arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana välittömästi puhelinyhteys terveyskeskukseen tai sinne on voitava mennä käymään.
  • Kuntalaisen on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • Kuntalaisen on päästävä kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta
  • Tarpeelliseksi todettu hoito on aloitettava viimeistään 3 kuukauden kuluessa
  • Hammashuollossa suun terveydenhoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu
  • Erikoissairaanhoidossa (psykiatrian poliklinikalla) kiireettömän hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa. Tarpeelliseksi todettu hoito tulee aloittaa kuuden kuukauden kuluessa.

Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla. Hoidon tarpeen arvioinnin tekevät sairaanhoitajat.

Hoitotakuun toteutuminen Kotkan sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä

Terveyskeskuksen vastaanottotoiminta

Kiireettömien vastaanottoaikojen ensimmäiset vapaat ajat (päivän kuluessa)
Kiireetön vastaanottoaika, tilanne 31.8. 2018
- lääkärit Kaksi (2) viikkoa
- sairaanhoitajat yksi (1) viikko

Suun terveydenhuolto

Hoitoon pääsy perustuu tehtyyn hoidon tarpeen arviointiin. Hoidon tarve arvioidaan puhelinkontaktissa. Kiireettömissä tilanteissa hoitoon pääsyn odotusajat vaihtelevat hoidon tarpeen kiireellisyysasteen mukaan kahdesta kuuteen kuukauteen.
Pisimpään hoitoa joutuu odottamaan tutkimukseen tuleva, oireeton asiakas (5–6 kk).

Kiireetön vastaanottoaika, ensimmäiset vapaat ajat, tilanne 31.8.2018
- hammaslääkärit 13 viikkoa
- suuhygienistit 21 viikkoa

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Erikoissairaanhoidossa (mielenterveys- ja päihdepalvelujen avovastaanottotoiminta) kiireettömän hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa. Tarpeelliseksi todettu hoito tulee aloittaa kuuden kuukauden kuluessa.
Psykiatrian ylilääkäri tekee arvioinnin lähetteen kiireellisyydestä ja hoitopäätöksestä noin viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.
Työryhmät käsittelevät lähetteet pääasiassa kerran viikossa ja sopivat hoitosuhteen alkamisesta.

Kiireellisissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä terveysaseman aluehoitajaan, Miepä-keskuksen Matalan kynnyksen palvelupisteeseen tai akuuttityöryhmään.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avovastaanottotoiminnan kiireettömän hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa. Tarpeelliseksi todettu hoito tulee aloittaa kuuden kuukauden kuluessa (Hoitotakuu).
Tilanne 31.8.2018
- hoitoon pääsyn odotusaika 29 arkipäivää lähetteen käsittelystä
- hoidon tarpeen arvioinnin/lähetteen käsittelyn keskimääräinen odotusaika 4 -5 arkipäivää

Puheterapia

Poliklinikkatoiminta 31.8.2018

Hoidon tarpeen arviointi kolme (3) päivää.
Rasitus EKG- ja endoskopiatutkimuksiin yksi (1) kuukausi.


Muistipoliklinikalla 31.8.2018

Muistineuvojan vastaanotolle ensikäynnille kaksi (2) kuukautta
Lääkärin vastaanotolle kuusi (6) kuukautta
Muistineuvoja vastaa puheluihin arkipäivisin klo 8.00 – 8.30 ja klo 12.00 - 13.00, hoidon tarpeen arviointi tapahtuu välittömästi.

Fysioterapia

Fysioterapian lähetteet kirjataan jonoon saapumisjärjestyksessä. Potilaat otetaan jonosta hoitoon kiirellisyysjärjestyksen mukaan. Kiirellisiä potilaita ovat mm. TULES-suoravastaanotto, halvauspotilaat ja leikkausten jälkiseuranta. Ei kiirelliset potilaat otetaan jonosta hoitoon saapumisjärjestyksessä.

Fysioterapiaan pääsyn odotusaika 31.8.2018
- avofysioterapeutin kiireetön vastaanotto kaksi (2) kuukautta
- kotikuntoutus kaksi (2) viikkoa
- kuntoutustyöryhmä kolme (3) kuukautta