Raitin päiväkoti, sisäilma-asiat

Alle on koottu Raitin päiväkodin sisäilmaan liittyvät tutkimusraportit, mittaustulokset, lausunnot ja tiedotteet.

Tiedotetta ei laadita kaikkien sisäilmaryhmän kokousten jälkeen, jolloin tieto löytyy sisäilmaryhmän muistiosta.

Kaikki asiakirjat ovat pdf-muodossa.

Tutkimusraportit

Raitin päiväkoti. Salin kuitunäytteet 25.10.2018

Raitin päiväkoti, Tutkimusraportti 30.5.2018

Raitin päiväkoti, tutkimussuunnitelma 26.1.2018

Tiedotteet

Raitin päiväkoti, tiedote 31.10.2018

Raitin päiväkoti, tiedote 5.03.2018

Raitin päiväkoti, tiedote 29.11.2017

Sisäilmaryhmän muistio

Raitin viikkopäiväkoti sisäilmamuistio 29.10.2018

Raitin viikkopäiväkoti sisäilmamuistio 19.09.2018

Raitin viikkopäiväkoti sisäilmamuistio 17.08.2018

Raitin viikkopäiväkoti sisäilmamuistio 13.04.2018