Kaupungin sisäilmatyöryhmä

Kaupungin sisäilmatyöryhmä on eri alojen asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti ja koordinoi sekä kehittää kaupunkitasolla sisäilma-asioihin liittyvää toimintaa ja osaamista. Ryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Sisäilmatyöryhmä ei ole operatiivinen toimija, eikä se tee päätöksiä.

Kohdekohtainen sisäilmaryhmä

Kohdekohtainen sisäilmaryhmä perustetaan koordinoimaan yksittäisiä sisäilmakohteita. Myös tämä ryhmä koostuu eri alojen asiantuntijoista. Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmän perustetaan kohteeseen koetun sisäilmahaitan selvittämiseksi, mikäli haittaa ei ole saatu selvitettyä ja poistettua tavanomaisin kiinteistönhoidollisin keinoin.

Työryhmä toimii tietoa kokoavana ja työtä koordinoivana ohjausryhmänä, joka etsii ja ehdottaa toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi ja päätöksenteon pohjaksi. Tarvittaessa työryhmä käyttää apunaan organisaation ulkopuolisia asiantuntijoita. Työryhmä tiedottaa kiinteistön käyttäjiä sisäilmaprosessin eri vaiheissa.

 

Kaupungin sisäilmatyöryhmä
- kaupunginarkkitehti
- isännöitsijät
- rakennuttajapäällikkö
- LVI -valvoja
- puhtauspalvelupäällikkö
- toimitilapäällikkö
- työterveyslääkäri
- työsuojelupäällikkö
- terveystarkastaja
- sisäilma-asiantuntija
- työsuojeluvaltuutetut
- vastuualueiden edustus

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
- sisäilma-asiantuntija
- työsuojelupäällikkö
- työsuojeluvaltuutettu
- työterveyshuolto
- terveystarkastaja
- isännöitsijä
- esimies
- henkilöstön edustaja
- vastuualueen edustaja
- kiinteistönhoitaja
- suunnittelija
- puhtauspalvelu
- huoltajien edustus (koulut)
- tarvittavat asiantuntijat