Kaupungin sisäilma-asiat

Tervetuloa Kotkan kaupungin sisäilmasivuille. Näille sivuille on koottuna tietoa Kotkan toimintatavoista sisäilma-asioissa, tietoa kuntalaisien käyttämistä kiinteistöistä ja yleistä tietoa sisäilmaoireilusta. Kotkassa sisäilma-asioihin ja mahdolliseen sisäilmasta aiheutuvaan oireiluun suhtaudutaan vakavasti.

Sisäilmaongelmiin pyritään myös löytämään aina ratkaisu. Ratkaisun avaimina ovat ennen kaikkea tutkitun tiedon hankkiminen kiinteistöistä ja oireilusta.

Kiinteistössä havaitut puutteet korjataan ja niistä aiheutuvat riskit pyritään ehkäisemään mahdollisimman pikaisesti. Oireilun osalta tärkeänä yhteistyötahona toimivat terveydenalan asiantuntijat työterveyshuollosta ja kouluterveydenhuollosta.