Kuuleminen hakemuksen johdosta


UPM Kymmene Oyj Purkamislupahakemukset (3 kpl)


UPM Kymmene Oyj on jättänyt kolme (3) purkamislupahakemusta Kotkan Hallassa sijaitseville rakennuksille/rakennelmille:
- Rautatiesilta
- Ruokalarakennus
- Voimalaitosrakennus ja piippu

Liitteenä on:
- Kuuulutus
- Karttaote
- Purkamislupahakemukset

Kuulutus
Karttaote
Liite 1 Rautatiesilta
Liite 2 Ruokalarakennus
Liite 3 Voimalaitosrakennus ja piippu