Lupapiste - Luvat ja neuvontapyynnöt sähköisesti

Rakennuslupa-asiointi tapahtuu Kotkassa 01.01.2018 alkaen sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Lupapiste-palvelussa rakennushanke voidaan valmistella alusta loppuun rakennuttajan, suunnittelijoiden ja viranomaisen yhteistyönä.
Palvelu mahdollistaa myös sähköisen neuvontapyynnön.

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä.
 

Miten toimia

Rakennusvalvontaan on hyvä olla yhteydessä jo ennen rakennuspaikan lopullista hankintapäätöstä.
Ennakkoneuvottelu rakennusvalvonnan kanssa ennen varsinaisen luvan hakemista, jossa selvitetään hankkeen ja suunnittelun reunaehdot, nopeuttaa projektin etenemistä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee panostaa osaaviin suunnittelijoihin.
Rakentajan vastuulla on, että hänellä on käytettävissään hankkeen vaativuuden täyttävät pätevät ja ammattitaitoiset suunnittelijat (MRL119§), työnjohtajat (MRL 120§) ja rakentajat.

Pätevä ja osaava pääsuunnittelija on iso apu rakennusprojektissa.
Pääsuunnittelija vastaa siitä, että hanke täyttää lain, asetusten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset ja huolehtii suunnitteluun liittyvästä tiedonkulusta (MRL 120a§, MRA 8§).

Kotkan rakennusvalvonta suosittelee, että PÄÄSUUNNITTELIJA luo hankkeen Lupapiste.fi palveluun, huolehtii luvan hakemisesta sekä valvoo ja edistää luvanhakuprosessia palvelussa.


Ohjeita Lupapisteen käyttöön:

Pikaopas Lupapisteen käyttöön ( pdf-tiedosto )

Lupapiste - Ohjeet

Lupapiste - Ajankohtaisimmat kysymykset

 

Ohje; miten löytää rakennuksen pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT)