Lait ja määräykset

Rakentamiseen liittyvää tietoa löytyy seuraavista internetosoitteista:

Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- rakennusasetus
Pelastuslaki
 

Suomen rakentamismääryskokoelman määräykset ja ohjeet eivät ole voimassa 01.01.2018 jälkeen.
Määräykset on korvattu uusilla asetuksilla.
Uudet asetukset ja perustelumuistiot sekä vanhat määrykset ja ohjeet ovat luettavissa sivulla
https://www.edilex.fi/rakentamismaaraykset