Rakentamisen energiatehokkuus

Kotkan kaupunkia kehitetään määrätietoisesti edelläkävijäksi ympäristöjohtamisessa, ilmastomuutoksen haltuunotossa ja kestävän kehityksen edistämisessä. Tavoite sisältyy valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan vuosille 2011–2016 . Yhtenä osana strategian toteutumista, on Kymenlaaksossa käynnistetty rakentamisen ja asumisen energianeuvontahanke, joka on osa valtakunnallista Kuluttajien energianeuvonta kokonaisuutta. Rahoitus kattaa vuoden 2012, mutta toimintaa on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. TEM:n rahoitussuunnitelma alueellisen neuvonnan järjestämiseksi on tehty vuoteen 2016 saakka.

Kaupunkistrategia 2013-2016


Kuluttajien energianeuvonta Kymenlaaksossa

Kymenlaakson energianeuvojana toimii energiatekniikan insinööri Tommi Tuomi.
Tommin tavoitat Kouvolan rakennusvalvonnasta Tekniikka ja ympäristötalolta, puhelimitse p. 040 500 9586 ja sähköpostitse tommi.tuomi@kouvola.fi
 

Muualla verkossa:

 

 

KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA