Rakentamisen energiatehokkuus

Kotkan kaupunkia kehitetään määrätietoisesti edelläkävijäksi ympäristöjohtamisessa, ilmastomuutoksen haltuunotossa ja kestävän kehityksen edistämisessä. Tavoite sisältyy valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan vuosille 2011–2016 . Yhtenä osana strategian toteutumista, on Kymenlaaksossa käynnistetty rakentamisen ja asumisen energianeuvontahanke, joka on osa valtakunnallista Kuluttajien energianeuvonta kokonaisuutta. Rahoitus kattaa vuoden 2012, mutta toimintaa on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. TEM:n rahoitussuunnitelma alueellisen neuvonnan järjestämiseksi on tehty vuoteen 2016 saakka.

Kaupunkistrategia 2013-2016

Hankkeen tavoitteena on lisätä rakentamisen, korjausrakentamisen ja asumisen tehokasta, luotettavaa ja puolueetonta energianeuvontaa alueella yhdistämällä maakunnan energiayhtiöiden ja kuntien rakennusvalvonnan resurssit ja asiantuntemus, lisäämällä yhteistyötä paikallisten asiantuntijoiden
kanssa sekä hyödyntämällä tehokkaasti kansallista energianeuvontaverkostoa.

Energiatehokkuus on helppo, halpa ja ympäristöystävällinen tapa säästää energiaa ja luontoa sekä samalla vähentää ilmastonmuutoksesta aiheuttavia kasvihuonekaasuja. Yksittäisen kuluttajan osalta energiatehokkaiden ratkaisujen, laitteiden ja käyttötottumusten lisääminen osaksi jokapäiväistä toimintaa tekee hyvää sekä kukkarolle että ilmastolle. Energiankulutusta on mahdollista vähentää reilusti jo kodin rakennus- tai remontointivaiheessa sekä arkipäiväisillä valinnoilla ja järkevällä kulutuksella.

Osana Kotkan hanketta on toteutettu myös Korjaa ja rakenna energiatehokkaasti Kotkassa -opas, joka on suunnattu pientalon uudisrakentajille sekä korjaajille. Oppaassa käydään läpi perustietoa rakentamisesta ja korjaamisesta sekä käsitellään rakentamisen ja asumisen energiatehokkuusasioita.

Tutustu Korjaa ja rakenna energiatehokkaasti Kotkassa -oppaaseen

Ajankohtaista

07.01.2013
Kuluttajien energianeuvonta Kymenlaaksossa

Kymenlaakson energianeuvojana toimii Heikki Rantula. Hänen sijoituspaikkanaan on Kouvolan kaupungin rakennusvalvontaykskkö.

 

Muualla verkossa: