Puunkaatoluvat

Puiden kaataminen asemakaava-alueilla on aina luvanvaraista toimintaa (maankäyttö- ja rakennuslaki 128 § 1.1.2000 alkaen).

Puistotoimi käsittelee kaupungin asema- tai rakennuskaava-alueella olevien tonttipuiden kaatoluvat. Puunkaatolupien myöntäminen tai evääminen on viranomaistoimintaa,
josta ei peritä maksua kuntalaisilta.

Omistustontti ja kaupungin vuokratontti ovat puunkaatolupaa käsiteltäessä samassa asemassa. Myönnetyllä luvalla vastuu puunkaadosta on kiinteistön haltijalla tai omistajalla.
Taloyhtiöissä puunkaatolupaa voivat pyytää isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja.

Luvanantaja huomioi alueella ilmakaapelit, ajotien läheisyyden, rakennukset ja muut pihan sekä ympäristön puut. Lisäksi luvanantaja arvioi puiden vaikutuksen ympäristöön ja katukuvaan.

Maisemallisesti arvokkaan puun tilalle pyritään tontin omistajaa / haltijaa velvoittamaan istuttamaan uusi puu.

Puunkaatolupahakemukset ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella tai sähköpostilla.

Lupaa voi hakea myös puhelimella torstaisin numerosta 040 735 8120. Muina päivinä numeroon ei vastata.

Puunkaatoluvan hakeminen lomakkeella tai sähköpostilla

Hakemus sähköisellä lomakkeella
(Täytä tarvittavat kentät ja lisää tarvittaessa kuvaliitteet)

Hakemus sähköpostilla

Puunkaatolupaa voi pyytää myös sähköpostilla. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä on ilmettävä seuraavat tiedot: Hakijan tai kiinteistön nimi, osoite, puhelinnumero sekä lyhyt kuvaus mitä varten lupaa haetaan. Liitteenä on oltava myös 2 - 3 kuvaa puista. Jos päätöstä ei voi tehdä kuvien perusteella, sovitaan käynti paikan päälle.

Sähköpostilla tehdyt puunkaatolupahakemukset lähetetään osoitteeseen puistotoimi (at) kotka.fi.

Käsittelijä lähettää lupapäätöksen kirjallisena, kun päätös on myönteinen.

Oikaisuvaatimus

Mikäli päätös on kielteinen, siitä tehdään viranhaltijapäätös, joka lähetetään hakijalle. Kielteiseen puunkaatolupapäätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kotkan kaupungin tekniselle lautakunnalle osoitteeseen PL 205, 48101 Kotka tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo (at) kotka.fi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Yhteystiedot

Puh. 040 735 8120

Puhelinpäivystys on ainoastaan torstaina. Muina päivinä numeroon ei vastata.