Johtojen sijoitus

Sijoitettaessa yksityisiä johtoja (vesi, viemäri, salaoja, oja) tai kaapeleita kaupungin omistamalle maalle, on toimenpiteelle haettava lupa maankäyttöosastolta. Lupa myönnetään päätöspöytäkirjalla.

Luvassa annetaan ohjeet johtojen sijoituspaikasta, johtolinjan kartoittamisesta jne. Lupamaksu on alkaen 70 €.

Lisäksi tällaiset hankkeet tarvitsevat usein kunnallisteknisen osaston liittämiskohtailmoituksen ja kaivuluvan.

Yhteystiedot

Asuntosihteeri
Mette-Maaria Saarela
p. 040 652 7688

Maankäyttöinsinööri
Tom Masalin
p. 040 753 0164

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kotka.fi