Infran rakentamisen työohjelmat

Kaupunkirakennelautakunta on 12.12.2017 § 92 hyväksynyt
- infran rakentamisen työohjelman vuodelle 2018
- sorakatujen päällystysohjelman, siltojen saaneeraukset ja liikenneturvallisuuskohteet vuodelle 2018.

Kaupunkirakennelautakunta on päivittänyt 5.6.2018 § 77 Infran rakentamisen työohjelmaa.


Infran työohjelma

Sorakatujen päällystysohjelma, siltojen saneeraukset ja liikenneturvallisuuskohteet

 

Yhteystiedot

Rakennuttajapäällikkö
Ville Suni
Puh. 0400 650 318

Suunnittelupäällikkö
Matti Paavola
Puh. 040 843 5261

etunimi.sukunimi@kotka.fi