Johto- ja maaperätiedot

Maastotoimiston arkistosta on saatavissa kaupungin suorittamat maaperätutukimukset sekä vesi- ja viemärijohtojen kartoitukset.

Kaupunki ei suorita kuntalaiselle maaperätutkimuksia. Johtokartoituksia suoritetaan vesi- ja viemärijohtojen osalta työtilanteen mukaan. Veloitusperusteena on työhön käytetty aika.

Yhteystiedot

Kaupungintalo 2 krs.

Mittauspäällikkö
Asmo Leskinen
p 040 735 7131

Sijaisena:
Maanmittausinsinööri
Jani Piirainen
p. 040 634 9858

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi