Tonttijako ja tonttijaon muutos

Asemakaavan tultua voimaan laaditaan alueella kaupungin, maanomistajan tai haltijan hakemuksesta tonttijako. Tonttijako on virallinen suunnitelma siitä kuinka asemakaavan mukainen kortteli tullaan jakamaan tonteiksi.

Voimassa oleva tonttijako on siis edellytys sille, että tonttijaon mukainen tontti voidaan muodostaa rakentamiseen kelpaavaksi tontiksi esim. lohkomistoimituksessa.

Ns. ensimmäinen tonttijako on maksuton. Tämän jälkeiset samaa aluetta koskevat ns. tonttijaon muutokset ovat maksullisia toimenpiteitä.

Tonttijakoa ja tonttijaon muutosta haetaan alla olevan liitteen mukaisella hakemuksella. Samalla lomakkeella on mahdollista hakea tonttijaon jälkeistä kiinteistötoimitusta tonttien muodostamiseksi.

Tonttijaon laatimiselle on olemassa tietyt edellytykset, joiden tulee täyttyä.

Tonttijaon laatiminen kestään n. 2.5 kuukautta hakemuksesta.

Tonttijakohakemus

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Yhteystiedot

Kaupungingeodeetti
Kirsti Sepponen
p. 040 652 8237

Maanmittausinsinööri
Jani Piirainen
p. 040 634 9858

Toimitusinsinööri
Eeva Jääskeläinen
p. 040 530 7224

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kotka.fi