Muut tontit

Teollisuustontit

Teollisuustontteja on tarjolla Sutelan (Hakamäki), Ristinkallion ja Keltakallion teollisuusalueilta. Lisäksi satamatoimintoihin liittyvälle teollisuus-/terminaalitoiminnalle on tarjolla Kotolahden ja Palaslahden alue.

Teollisuustontit (www.cursor.fi -sivustolla)

Teollisuustonttien vuokrahinnat

Vuosivuokrat ovat ensimmäisen viiden vuoden ajan Sutelan, Ristinkallion ja Keltakallion alueilla 0,33 €/m2
ja sen jälkeen 0,48 €/m2. Kotolahden alueella vuokra on 2,01 €/m2.

Satama-alueen vuokraukset:

HaminaKotka Satama Oy

Yhteystiedot

Maanhankinta ja -luovutus

Maankäyttöinsinööri
Tom Masalin
p. 040 753 0164