Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava

Kotkan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavan 7.12.2015.
Osayleiskaava on tullut voimaan 19.5.2016 lukuunottamatta kiinteistöä 285-421-5-35.
Kuulutus(*.pdf 218 kt)

II Tarkistettu ehdotus 5.11.2015

Tiedostot pääsääntöisesti *.pdf -kuvia.

Selostus 5.11.2015

Kymijoen pohjoisosan II tarkistettu osayleiskaavaehdotus, 4. osaa

Merkinnät ja määräykset, 3. osaa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, versio 8, 5.11.2015 (426 kt)

Selvitykset

Luontoselvitykset 2004 - 2007 (*.pdf, 11 972 kt)

Luontoselvitysten täydennykset 2013 (*.pdf, 3 773 kt)

Rakennuskulttuuri ja muinaismuistot 2015 (*.pdf, 15 428 kt)

Kymijokilaakson maisemaselvitys 2007, 5 osaa:

Natura-arvion tarveharkinta 2015 (*.pdf, 415 kt)

Hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 (*.pdf, 7 411 kt)

Rantarakentamisen mitoitusselvitys 2007

Rantarakentamisen mitoitus 5.11.2015 ( 3 osaa)


Kuvia Kymijoen varrelta

Yhteystiedot

Kotkan kaupungintalo,
Kaavoitus, 4 krs.

Kaupunkisuunnittelujohtaja
Markku Hannonen
0400 760 284

Kaavasuunnittelija
Elina Masalin
040 7737 752

MA-arkkitehdit
Antti Karvonen
09 669155
Nilsiänkatu 10 a
00510 Helsinki