Kymijoen osalyleiskaavoitus

Kuvia:

Jokimaisemakuvat

Ilmakuvia (*.pdf, 9107 kt)
 

Maisemaselvitys:

sivut 1-35 (*.pdf, 18417 kt)

sivut 36 - 41, Maiseman arvot ja ongelmat (*.pdf, 1079 kt)

sivut 42 - 47, Aluekuvaukset, 1. Kyminsuu - 4.Korkeakoski (*.pdf, 20334 kt)

sivut 48 - 54, Aluekuvaukset, 5.Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti - 9.Huruksela (*.pdf, 11569 kt)

sivut 55 - 57, Aluekuvaukset, Suurjoki (*.pdf, 5932 kt)

Luontoselvitys (*.pdf, 14 244 kt)