Kotkan keskustan osayleiskaava (Y22)

Kotkan keskustaan kohdistuu muutospaineita ja merkittäviä suunnittelukysymyksiä, jotka linjaavat keskustan luonnetta ja toiminnallisuutta pitkälle tulevaisuuteen. Muutokset asumisessa, liikenteessä, palveluissa ja elinkeinoissa vaikuttavat monien muiden asioiden kanssa siihen minkälaiseksi keskusta rakentuu. Tämän kaiken hallinta ja perusteltu ohjaus haluttuun tulevaisuuden suuntaan edellyttävät kokonaisvaltaista suunnittelua ja pitkän aikavälin periaatelinjauksia. Niillä varmistetaan yksityiskohtaisempien suunnitelmien linjakkuus ja oikeansuuntainen vaikutus vahvistaen samalla kaupungin reagointikykyä juuri nyt käsillä oleviin kehittämiskysymyksiin.

Kaupungin tavoitteena on laatia Kotkan keskustan osayleiskaava vuosien 2016–2018 aikana. Tärkeitä suunnittelukysymyksiä ovat esimerkiksi Kantasatama ja sen nivoutuminen osaksi muuta keskustaa, Kantasatama-Kauppatori-Sapokka -akselin toiminnallisuuden kehittäminen, Kotkansaaren sisääntuloteiden ja liikenteellisten järjestelyjen linjaukset, Katariinan torin ja Koulukadun korttelialueiden tulevaisuuden painotukset, Kaupunginlahden potentiaalin osoittaminen sekä käytöstä poistuneiden satama- ja teollisuusalueiden tulevaisuuden käyttötarkoitukset.

Miten miellämme keskustan nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisista osista se rakentuu? Minkälaisen keskustan haluamme ja mitä se edellyttää? Elävä ja vetovoimainen Kotkan keskusta on peruslähtökohta koko Kotkan-Haminan seudun ja Kymenlaakson menestyksekkäälle tulevaisuudelle!
 

Käsittelyvaiheet

Selvitykset

 

Valmistelija:

Yleiskaavoittaja
Pauli Korkiakoski
040 620 8620

etunimi.sukunimi(at)kotka.fi