Kotkan kansallinen kaupunkipuisto

Kansallisten kaupunkipuistojen verkostotapaaminen Kotkassa 2016

Vuosittainen kansallisten kaupunkipuistojen verkostotapaaminen järjestettiin tänä vuonna Kotkassa 6.9.-7.9.2016. Kiitos osallistujille ja esitelmöijille onnistuneesta verkostotapaamisesta!

Verkostopäivien aineistoa:

- Ohjelma
- Kotkan kansallisen kaupunkipuiston kuulumisia
- Puistoelokuvan traileri
- Sähköinen kaupunkipuistoesite

Esitelmät:
- Kansallispuistojen vaikutukset paikallistalouteen - Martti Aarnio


- Kuulumiset kaupunkipuistoista:

- Kaupunkiverkoston ohjausryhmän toiminnan esittely - Mari Helin


- Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen:

Kotkan kansallisen kaupunkipuiston perustaminen

Kotkan rooli kansallisten kaupunkipuistojen verkostossa on säilyttää kertomus alun perin Itämeren ja Kymijoen antimien varaan syntyneestä linnoitus- ja rajakaupungista, joka sittemmin on vesivoiman ja hyvien satamiensa turvin kasvanut moni-ilmeiseksi satama- ja teollisuuskaupungiksi. Moderni Kotka on jokiluonnon sekä merenranta- ja saaristoluonnon monimuotoisuutta vaaliva vehreiden puistojen palvelukaupunki. Kaupungin eri vaiheita ilmentävät historialliset alueet ja monumentit sekä rakennus- ja puistoarkkitehtuurin tuotteet ovat keskeinen osa kansallista kaupunkia ja heijastelevat tämän päivän ja huomisen Kotkan henkistä ja fyysistä identiteettiä ja imagoa.

Kansallisen kaupunkipuiston oikeusvaikutukset 4.12.2012 (20 kt)

Kuulutus (kh 10.12.2012)

Perustamisselvitys 2013 (28,51 Mt)

Kaupunginhallituksen päätös 25.11.2013 (68 kt)

Ympäristöministeriön päätös 29.9.2014 (66 kt)

Kuulutus, ympäristöministeriö 31.10.2014 (58 kt)

 

7.11. - 8.12.2014 nähtävänä oleva materiaali:

Kartta 1 Yleispiirteinen rajaus (*.jpg 819kt)
 

Kartta 2 Kaavallinen yleistarkastelu: osayleiskaava ja maakuntakaava (*.jpg, 684kt)
 

Kartta 3 Kymijoen eteläosan osayleiskaava

Kartta 4 Rajaus Kymijoen eteläosan osayleiskaavakartalla (*.jpg, 792kt)

Kartta 5 Rajaus yleiskaavakartalla (*.jpg, 863 kt)

Kartta 6 Asemakaavoitus (*.jpg, 485kt)


Kartta 7 Asemakaava-alueiden indeksikartta, nähtävänä kaavoituksessa kaupungintalon 4.kerros
Kartta 7a-e Rajaus asemakaava-alueella 1:4000, nähtävänä kaavoituksessa kaupngintalon 4. kerros
 

Kartta 8 Lainsäädännön perusteella suojellut kohteet (*.jpg, 3520 kt)

Kartta 9 Maa- ja vesialueiden omistus (*.jpg, 598kt)

Kartta 10 Kaupunginosat

 

Kansallisen kaupunkipuiston alueen asemakaavojen merkinnät (*.pdf, 137kt)

Kansallisen kaupunkipuiston arvokkaat rakennukset (*.pdf, 2460kt)