Kotka-Hamina strateginen yleiskaava

Seudun strategisen yleiskaavan luonnos on nähtävillä 4.4.-8.5.2017.
Luonnosaineisto löytyy kokonaisuudessaan täältä.
Sivuilta pääset halutessasi jättämään myös mielipiteesi luonnoksesta.
 

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava laaditaan vuosina 2015–2017.

Tavoitteena on laatia yleiskaava, joka yhdessä muun kehittämistoiminnan
kanssa tuottaa uusia ideoita, kasvua ja työpaikkoja. Kaikkien yhteisenä
päämääränä on elinvoimainen seutu.

Kotkan-Haminan seudun kunnat ovat hyväksyneet seudun kehityskuvan vuonna 2012.
Yhteisellä yleiskaavalla konkretisoidaan, miten kehityskuvassa esitetyt
periaatteet viedään käytännön toiminnan tasolle ja mitä maankäyttöön, asumiseen
ja liikenteeseen liittyviä kysymyksiä seudun kuntien tulisi ratkaista.

Seudun strateginen yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se ohjaa jatkossa
kuntatason yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Seudun strategisen yleiskaavan laatimisprosessia leimaa avoimuus.
Kuntalaisille annetaan tietoa yleiskaavaprosessin etenemisestä ja kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksista kaavan laatimisen eri vaiheissa.
Pääset seudun strategista yleiskaavoitusta käsitteleville sivuille seuraavasta linkistä:

http://www.khyleiskaava.fi

Yhteystiedot

Yleiskaavoittaja
Pauli Korkiakoski
040 620 8620

etunimi.sukunimi(at)kotka.fi