Yleiskaavat

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka ohjaa asutuksen, palvelujen, työpaikkojen ja virkistysalueiden sijoittamista sekä niiden välisten yhteyksien järjestämistä. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta.

Sivuston yleiskaavahankkeet aikajärjestyksessä, uusin ylimpänä.

 

Kansallisen kaupunkipuiston rajausmuutos

Kotkan kansallisen kaupunkipuiston rajausmuutos.

 

Siirry rajausmuutosluonnoksen sivulle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rankin saaren osayleiskaava (Y23)

Rankin saari on yleiskaavassa osoitettu Puolustusvoimien alueeksi.
Puolustusvoimat ovat kuitenkin pääosin luopuneet saaren käytöstä.
Rankin saaren osayleiskaavatyön tavoitteena on yleiskaavan päivittäminen siten,
että aluetta voidaan tulevaisuudessa kehittää merkittävänä matkailukohteena.
Osayleiskaavan lisäksi Rankkiin laaditaan yksityiskohtaisempaa
kehittämistä ohjaava asemakaava.

 

Siirry kaavan sivulle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotkan keskustan osayleiskaava (Y22)

Kotkan keskustan osayleiskaavassa tarkastellaan Kotkansaaren ja Hovinsaaren kokonaisuutta. Tarkoituksena on sovittaa yhteen keskustaan kohdistuvia muutospaineita ja kehittämiskysymyksiä, linjata minkälaisin periaattein sitä tulevaisuudessa kehitetään ja ennen kaikkea vahvistaa urbaania ja ihmisläheistä keskustaa.

Siirry kaavan sivulle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava (Y24)

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava laaditaan vuosina 2015–2017.

Tavoitteena on laatia yleiskaava, joka yhdessä muun kehittämistoiminnan
kanssa tuottaa uusia ideoita, kasvua ja työpaikkoja. Kaikkien yhteisenä
päämääränä on elinvoimainen seutu.

Kotkan-Haminan seudun kunnat ovat hyväksyneet seudun kehityskuvan vuonna 2012.
Yhteisellä yleiskaavalla konkretisoidaan, miten kehityskuvassa esitetyt
periaatteet viedään käytännön toiminnan tasolle ja mitä maankäyttöön,
asumiseen ja liikenteeseen liittyviä kysymyksiä seudun kuntien tulisi ratkaista.

Seudun strateginen yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se ohjaa
jatkossa kuntatason yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Seudun strategisen yleiskaavan laatimisprosessia leimaa avoimuus.
Kuntalaisille annetaan tietoa yleiskaavaprosessin etenemisestä ja kuntalaisten
vaikutusmahdollisuuksista kaavan laatimisen eri vaiheissa.

Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan ehdotus nähtävillä 29.3.-30.4.2018
Kotkan kaupungitalon 4.krs kaavoitustoimisto.

Pääset seudun strategista yleiskaavoitusta käsitteleville sivuille seuraavasta linkistä:

www.kotkahamina.fi/vaikuta

 

 

Karhulanniemen kaavarunko (0613)

 

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.2016

 

 

Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava (Y21)

Kymijoen pohjoisosan tarkistettu osayleiskaavaehdotus ollut nähtävillä 16.2.-20-3.2015.

Siirry kaavan sivulle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotkan itäosan tuulivoimaosayleiskaavan

(Y20 Mäyränmäki)

Tavoitteena osayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimalaitosten sekä niihin liittyvien sähkönsiirtoverkoston, sähköasemien ja huoltoteiden rakentamisen.

Yhteysviranomaisen lausunto nähtävillä ELY keskuksen internetsivuilla.


Siirry kaavan sivulle

Kymijoen eteläosan osayleiskaava (Y19)

Kymijoen eteläosan osayleiskaavaehdotus laivomainen 28.9.2014.

Siirry kaavan sivulle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallan tuulivoimayleiskaava (Y18)

Tavoitteena laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava tuulivoimapuiston rakentamista varten.

Kaupunginvaltuusto käsitellyt asiaa 18.8.2014.

Siirry kaavan sivulle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantasataman osayleiskaava (Y17)

Osayleiskaavan tarkoituksena on sovittaa yhteen alueen toiminnallinen ja tilallinen kokonaisuus ja sen liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

Siirry kaavan sivulle

 

 

Yhteystiedot

Asemakaava-arkkitehti
Marja Kukkonen
040 723 6112

Kaavoitusarkkitehti
Jarkko Puro
040 744 0041

Kaavoitusarkkitehti
Patricia Broas
040 647 1539

Kaavoitusarkkitehti
Oskari Orenius
040 358 8831

Kaavasuunnittelija
Elina Masalin
040 773 7752

Yleiskaavoittaja
Pauli Korkiakoski
040 620 8620

Kaavoitusassistentti
Mirja Heikkinen
040 660 3227

Paikkatietokäsittelijä
Maijastiina Peurala
040 620 2752

puh.vaihde: 05 2341

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi