Kehittämishankkeita

Asemakaavojen ja yleiskaavojen lisäksi kaupunkisuunnittelu osallistuu erilaisiin kaupungin kehittämishankkeisiin.

Kansallinen kaupunkipuisto

Kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on valmistunut.

Kotkaan on perustettu kansallinen kaupunkipuisto ympäristöministeriön päätöksellä 29.9.2014. Kaupunki sitoutuu säilyttämään kaupunkipuiston alueen arvoja kuten kulttuuri- ja luonnonmaisemat, historialliset ominaispiirteet ja kaupunkikuvalliset, sosiaaliset, virkistykselliset sekä muut erityisarvot.

Karhulan keskustan kehittäminen

Aalto Yliopiston kurssi ideoi Karhulaa.

Hankkeessa suunnitellaan Karhulan keskustan uudistamista.Kesäkoulu 

Yhteystiedot:

Asemakaava-arkkitehti
Marja Kukkonen
040 723 6112

Kaavoitusarkkitehti
Jarkko Puro
040 642 9010

Kaavoitusarkkitehti
Patricia Broas
040 647 1539

Kaavoitusarkkitehti
Oskari Orenius
040 358 8831

Yleiskaavoittaja
Pauli Korkiakoski
040 620 8620

Kaavasuunnittelija
Elina Masalin
040 773 7752

Kaavoitusassistentti
Mirja Heikkinen
040 660 3227

Paikkatietokäsittelijä
Maijastiina Peurala
040 620 2752

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi

Käyntiosoite:
Kaupungintalo,
Kustaankatu 2