Pitkäsaari, (Ak0414)

Asemakaavan suunnittelun tavoitteena on pääosin lomarakentamiseen käytetyssä Pitkäsaaressa tutkia mahdollisuutta erityisesti Kotkan kaupunginomistamilla maa-alueilla uusien lomarakennuspaikkojen muodostamiseen jo oleva lomarakentaminen ja luontoarvot huomioiden.

Valokuvia galleriassa Pitkäsaaren maisemista

Tarkistettu ehdotus II

Ilmoitus muutoksista 6.11.2017

Tarkistettu kaavaehdotus 1.11.2017

 

Tarkistettu ehdotus

Kuulutus, ehdotusvaihe 15.5.2017

Tarkistettu kaavaehdotus (1010kt)

Tarkistettu selostus (16 338kt)

 

Ehdotus

Kaavaehdotus 3.2.2017

Selostus 3.2.2017


Luonnosvaihe

Kuulutus

Asemakaavaluonnos (958 kt)

Selostusluonnos (958 kt)


Vireilletulo

Kuulutus, vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (28 kt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1035 kt)

Luontoselvitys (1831 kt)

Asemakaavan seuranta

Asemakaavoituksen kulku ja miten vaikutan.

Valmistelija:

Kaavoitusinsinööri
Marja Nevalainen
 

Kaupunkisuunnittelu
kaavoitus
Kustaankatu 2
48100 KOTKA
tai
PL 114
48101 KOTKA