Mussalo, Palaslahti kaava 0118

Ehdotus

Kuulutus (117 kt)

Asemakaavaehdotus (1 340 kt)

Selostus, ehdotus (4 812 kt)

Kaavaan liittyvät selvitykset löytyvät oheisen ympäristövaikutusten arviointiselvityksen linkin kautta:

www.ymparisto.fi/upmkotkanbiojalostamoYVA

 

Luonnos

Kuulutus (343 kt)

Asemakaavaluonnos (1 300 kt)

Selostusluonnos (4 681 kt)

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ilmoitus (66 kt)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1658 kt)

Vireilletulo

Ilmoitus (392 kt)

Valmistelijat:

Asemakaava-arkkitehti
Marja Kukkonen
040 7236 112