Asemakaavat

Asemakaava on maankäytön rakentamista ja kehittämistä varten laadittu suunnitelma. Asemakaavassa määritellään alueiden käyttötarkoitus kuten esim. rakennuskorttelit, katualueet, virkistysalueet, erityisalueet ja vesialueet. Asemakaavasta ilmenee mitä ja miten paljon merkitylle alueelle saa rakentaa.

Vireillä olevat asemakaavat kaupunginosittain

Suulisniemi

35. Suulisniemi, Reitsaari

Asemakaavan kumoamisen tavoitteena on poistaa vanhentunut asemakaava, jota ei ole toteutettu.
 

Jylppy

11. Jylppy, Louhospolku

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kahden teollisuustontin välissä oleva kalliojyrkänne rakentamisalueeksi.0619 Jylppy, kaava-alue

Kalliokoski

40. Kalliokoski, Kalervonkatu 10

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alue toimitila- ja asuinrakentamiseen.

 

Karhula

31. Karhula, Sudenkatu 1

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen osoittaminen asuinrakentamiseen.

 

Kaukola

Asemakaava Pihkoon koulun alueella (kaava no 0418)

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uudisrakennuksen rakentaminen Pihkoon koulurakennuksen paikalle.

Etukylä

Asemakaava Etukyläntien alue (kaava no 0117)

Asemakaavan tarkoituksena on kehittää aluetta rivi- ja pientalovaltaisena alueena.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotkansaari

Asemakaavan muutos Kotkansaaren rakennussuojelukaavat (kaava 0419)

Tavoitteena on kulttuurihistoriallisten tai rakennustaiteellisten arvojen suojelu kohteissa: Kotkan Lyseo Arcus ja Globus, Konserttitalo, Oikeustalo, Haukkavuoren vesitorni, Teatteritalo ja Kaupungintalo.

 

Asemakaava ja asemakaavan muutos Kotkansaaren sisääntulotie (kaava 0718)

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun uuden sisääntulotien toteuttaminen.

Asemakaavan muutos Ruukinkatu 6 ja 12 (kaava no 0618)

Kaavamuutoksen
tavoitteena on
mahdollistaa
vanhan poliisitalon
tontin uusi käyttö.
Tontin käyttömahdol-
lisuuksia tutkitaan
kaavoituksen
yhteydessä.

Kotkansaari - Mussalo

Merituulentien parantaminen (kaava no 0119)

Asemakaavan laatimisen sekä asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunniteltu Merituulentien parantaminen sekä vähentää alueen voimakkaasti kasvaneen liikenteen haittavaikutuksia.0119_aluekuva

Hovinsaari

Ympäristötalo (kaava no 0912)

Kaavamuutoksen avulla pyritään löytämään alueen rakennukselle uutta elämää ja parantamaan käyttöastetta.

 

 

 

 

 

 

Karhula

Sammontalon kaavamuutos (kaava no 0516)

Muutoksella tarkastellaan seuratalon tulevaisuutta ja asemaa kaupunkikeskustassa.


 

 

Vahvistetut asemakaavat

2019

46. Ristinkallio, Amiraali, Kv hyv. 19.8.2019

30. Jumalniemi, Jumalniementie 4 (Isku), Kv hyv. 19.8.2019

Katariinan Meripuisto, Kv hyv. 19.8.2019

1. Kotkansaari, Kantasatama II, Kv hyv. 4.3.2019

20. Mussalo, Palaslahti, Kv hyv. 29.4.2019

 

2018

31. Karhula, Viirinkallion pohjoisosa, Kv hyv. 20.8.2018

Rankin saaren ranta-asemakaava, Kv hyv. 11.6.2018

32. Helilä, Lähteenkatu, Kv. hyväksynyt 5.3.2018

46. Ristinkallio, osa Lautakatontietä, Kv hyv. 5.3.2018

40. Kalliokoski, osa kortt. 56, Kyminlinnantietä ja Uittoväylää, Kv hyv. 5.3.2018

Kaarniemi, Pitkäsaari, Kv hyv. 29.1.2018

 

2017

Kaava 1, 1.Kotkansaari, Keskuskatu 9, Kv.hyv. 30.1.2017

Kaava 2, 22. Etukylä, osa korttelia 1 ja Kärkisaaren- sekä Mussalontietä., Kv.hyv. 5.6.2017

 

2016

Kaava 1, Hovinsaari, Nyman, Kv. hyväksynyt 25.1.2016

Kaava 2, Ristinkallion teollisuusalue, Kv. hyväksynyt 25.1.2016

Kaava 3, Hovinsaari, Kymenlaakson keskussairaala (Carea), Kv. hyv. 4.4.2016

Kaava 4, Kotkansaari, Satamakatu-Ruukinkatu, Kv.hyv.4.4.2016

Kaava 5, Etukylä, Uutelantie, Kv.hyv.17.10.2016

Kaava 6, 31. Karhula, Karhulanniemen kaavarunko, Kv. hyv. 12.9.2016

2015

Kaava 1, Kierikkala, Kymin- ja Kymijoentien risteysalueen molemmat puolet, Kv.hyväksynyt 2.3.2015

Kaava 2, Jumalniemi, Kauppakeskusten käyttötarkoitusmuutos, Kv. hyväksynyt 11.5.2015

Kaava 3, Kotkansaari, Kantasataman asemakaavan muutos, Kv. hyväksynyt 10.7.2015

Kaava 4, Sutela (Rasinkylä) korttelit 50-52, tie ja katualueet, Kv. hyväksynyt 17.11.2015

Kaava 5, Helilä, kortteli 35, Korsulankatu 4 ja 6, Kv. hyväksynyt 17.11.2015

Kaava 6, 32. Helilä, kortteli 65 tontti2, Sammonkatu. Kv.hyväksynyt 7.12.2015.

2014

Kaava 1, Kotkansaari, Pohjola talo, Kv. hyväksynyt 10.11.2014

Kaava 2, Korkeakoski-Eskola, Kotkan energian lisäalue, Kv. hyväksynyt 19.5.2014

Kaava 3, Katariina, Kotkansaaren uimalan viereen päisväkoti, Kv.hyväksynyt 7.3.2014

Kaava 4, Karhuvuori, koulun alue, Kv.hyväksynyt 18.8.2014

Yhteystiedot:

Asemakaava-arkkitehti
Marja Kukkonen
p. 040 723 6112

Yleiskaavoittaja
Pauli Korkiakoski
p. 040 620 8620

Kaavoitusarkkitehti
Patricia Broas
p. 040 647 1539

Kaavoitusarkkitehti
Oskari Orenius
p. 040 358 8831

Kaavoitusarkkitehti
Marja Pelo
p. 040 638 9054

Kaavoitusarkkitehti
Jarkko Puro
p. 040 642 9010

Kaavasuunnittelija
Elina Masalin
p. 040 773 7752

Kaavoitusassistentti
Mirja Heikkinen
p. 040 660 3227

Kaavoitusassistentti
Maijastiina Peurala
p. 040 620 2752

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi

Käyntiosoite:
Kaupungintalo,
Kustaankatu 2