Asemakaavat

Asemakaava on maankäytön rakentamista ja kehittämistä varten laadittu suunnitelma. Asemakaavassa määritellään alueiden käyttötarkoitus kuten esim. rakennuskorttelit, katualueet, virkistysalueet, erityisalueet ja vesialueet. Asemakaavasta ilmenee mitä ja miten paljon merkitylle alueelle saa rakentaa.

Vireillä olevat asemakaavat kaupunginosittain

Kaukola

Asemakaava Pihkoon koulun alueella (kaava no 0418)

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uudisrakennuksen rakentaminen Pihkoon koulurakennuksen paikalle.

Mussalo, Palaslahti

Asemakaava kortteli 1 ja asemakaavan muutos kortteli 1 ja osa korttelia 8 (kaava no 0118)

Tarkoituksena on mahdollistaa UPM Oy:n suunnitteleman Kotkan biojalostamon rakentaminen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumalniemi

Asemakaavan muutos kortteli 1 tontti 6, Iskun tontti (kaava no 0318)

Kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä liikeraken-
nustontin raken-
nusoikeutta.

 

 

 

 

 

Etukylä

Asemakaava Etukyläntien alue (kaava no 0117)

Asemakaavan tarkoituksena on kehittää aluetta rivi- ja pientalovaltaisena alueena.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotkansaari

Katariinan Meripuisto (kaava no 0218)

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaava nykyistä käyttöä vastaavaksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantasatama II (kaava no 0816)

Kaavassa tarkastellaan mm. XAMK:n Kotkan kampuksen, Kotkan tapahtumakeskuksen ja siihen liittyvän hotellin rakentamista Kantasataman alueelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovinsaari

Ympäristötalo (kaava no 0912)

Kaavamuutoksen avulla pyritään löytämään alueen rakennukselle uutta elämää ja parantamaan käyttöastetta.

 

 

 

 

 


Karhula

Sammontalon kaavamuutos (kaava no 0516)

Muutoksella tarkastellaan seuratalon tulevaisuutta ja asemaa kaupunkikeskustassa.


 

 

 

Vahvistetut asemakaavat

2018

31. Karhula, Viirinkallion pohjoisosa, Kv hyv. 20.8.2018

Rankin saaren ranta-asemakaava, Kv hyv. 11.6.2018

32. Helilä, Lähteenkatu, Kv. hyväksynyt 5.3.2018

46. Ristinkallio, osa Lautakatontietä, Kv hyv. 5.3.2018

40. Kalliokoski, osa kortt. 56, Kyminlinnantietä ja Uittoväylää, Kv hyv. 5.3.2018

Kaarniemi, Pitkäsaari, Kv hyv. 29.1.2018

 

2017

Kaava 1, 1.Kotkansaari, Keskuskatu 9, Kv.hyv. 30.1.2017

Kaava 2, 22. Etukylä, osa korttelia 1 ja Kärkisaaren- sekä Mussalontietä., Kv.hyv. 5.6.2017

 

2016

Kaava 1, Hovinsaari, Nyman, Kv. hyväksynyt 25.1.2016

Kaava 2, Ristinkallion teollisuusalue, Kv. hyväksynyt 25.1.2016

Kaava 3, Hovinsaari, Kymenlaakson keskussairaala (Carea), Kv. hyv. 4.4.2016

Kaava 4, Kotkansaari, Satamakatu-Ruukinkatu, Kv.hyv.4.4.2016

Kaava 5, Etukylä, Uutelantie, Kv.hyv.17.10.2016

Kaava 6, 31. Karhula, Karhulanniemen kaavarunko, Kv. hyv. 12.9.2016

2015

Kaava 1, Kierikkala, Kymin- ja Kymijoentien risteysalueen molemmat puolet, Kv.hyväksynyt 2.3.2015

Kaava 2, Jumalniemi, Kauppakeskusten käyttötarkoitusmuutos, Kv. hyväksynyt 11.5.2015

Kaava 3, Kotkansaari, Kantasataman asemakaavan muutos, Kv. hyväksynyt 10.7.2015

Kaava 4, Sutela (Rasinkylä) korttelit 50-52, tie ja katualueet, Kv. hyväksynyt 17.11.2015

Kaava 5, Helilä, kortteli 35, Korsulankatu 4 ja 6, Kv. hyväksynyt 17.11.2015

Kaava 6, 32. Helilä, kortteli 65 tontti2, Sammonkatu. Kv.hyväksynyt 7.12.2015.

2014

Kaava 1, Kotkansaari, Pohjola talo, Kv. hyväksynyt 10.11.2014

Kaava 2, Korkeakoski-Eskola, Kotkan energian lisäalue, Kv. hyväksynyt 19.5.2014

Kaava 3, Katariina, Kotkansaaren uimalan viereen päisväkoti, Kv.hyväksynyt 7.3.2014

Kaava 4, Karhuvuori, koulun alue, Kv.hyväksynyt 18.8.2014

Yhteystiedot:

Asemakaava-arkkitehti
Marja Kukkonen
040 723 6112

Kaavoitusarkkitehti
Jarkko Puro
040 642 9010

Kaavoitusarkkitehti
Patricia Broas
040 647 1539

Kaavoitusarkkitehti
Oskari Orenius
040 358 8831

Yleiskaavoittaja
Pauli Korkiakoski
040 620 8620

Kaavasuunnittelija
Elina Masalin
040 773 7752

Kaavoitusassistentti
Mirja Heikkinen
040 660 3227

Paikkatietokäsittelijä
Maijastiina Peurala
040 620 2752

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi

Käyntiosoite:
Kaupungintalo,
Kustaankatu 2