Asemakaavat

Asemakaava on maankäytön rakentamista ja kehittämistä varten laadittu suunnitelma. Asemakaavassa määritellään alueiden käyttötarkoitus kuten esim. rakennuskorttelit, katualueet, virkistysalueet, erityisalueet ja vesialueet. Asemakaavasta ilmenee mitä ja miten paljon merkitylle alueelle saa rakentaa.

Vireillä olevat asemakaavat kaupunginosittain:

Helilä

Asemakaavan muutos kortteli 28, tontti 2, Lähteenkatu (Kaava no 0417)

Muutoksella tarkastellaan tontin rakennusoikeutta ja -tapaa.  


 

 

 

 

 

 

Ristinkallio

Asemakaavan muutos osalle Lautakatontietä

Tavoitteena on muuttaa kaavallinen katualue noudattamaan olemassa olevaa Lautakatontietä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalliokoski

Asemakaavan muutos osaan korttelia 56, Kyminlinnantietä ja Uittoväylää (Kaava no 0217)

Tavoitteena on laajentaa vähäisesti korttelia 56 pohjoisen suuntaan Kyminlinnantien eteläpuolella.

Jumalniemi

Asemakaavan muutos osaan korttelia 6 sekä lähivirkistysalue (Kaava no 0616)

Tarkoituksena laajentaa liikerakennusten korttelialuetta vt7:n ramppien vaikutusalueella.

 

 

 

 

 

 

 

Rankki

Rankin saaren asemakaava (Kaava no 0216)

Asemakaavoituksen tavoitteena on kehittää saarta merkittäväksi matkailualueeksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Etukylä

Asemakaava Etukyläntien alue (Kaava no 0117)

Asemakaavan tarkoituksena on kehittää aluetta rivi- ja pientalovaltaisena alueena.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaarniemi

 

Ranta-asemakaava Kaarniemen Pitkäsaareen (Kaava no 0414)

Kaavahankkeen tavoitteena on tutkia lomarakennuspaikkojen muodostaminen Pitkäsaareen.

 

 

 

 

 


 Kotkansaari

Kantasatama II, osa kortteleita 129 ja 134

Kaavamuutoksella tarkastellaan katuyhteyden avaamista Kirkkokadun jatkeeksi.

 

 

 

 

 

 

 

Hovinsaari

Ympäristötalo (kaava no 0912)

Kaavamuutoksen avulla pyritään löytämään alueen rakennukselle uutta elämää ja parantamaan käyttöastetta.

 

 

 

 

 


Karhula

Sammontalon kaavamuutos (kaava no 0516)

Muutoksella tarkastellaan seuratalon tulevaisuutta ja asemaa kaupunkikeskustassa.


 

Viirinkallion alueen kaavamuutos (kaava no 0416)

Muutoksella tarkastellaaan Ahlströmintien eteläpuoleisen teollisuuden käyttöön kaavoitetun alueen kehittämistä osaksi keskustaa. 

Vahvistetut asemakaavat

2017

Kaava 1, 1.Kotkansaari, Keskuskatu 9, Kv.hyv. 30.1.2017

Kaava 2, 22. Etukylä, osa korttelia 1 ja Kärkisaaren- sekä Mussalontietä., Kv.hyv. 5.6.2017

 

2016

Kaava 1, Hovinsaari, Nyman, Kv. hyväksynyt 25.1.2016

Kaava 2, Ristinkallion teollisuusalue, Kv. hyväksynyt 25.1.2016

Kaava 3, Hovinsaari, Kymenlaakson keskussairaala (Carea), Kv. hyv. 4.4.2016

Kaava 4, Kotkansaari, Satamakatu-Ruukinkatu, Kv.hyv.4.4.2016

Kaava 5, Etukylä, Uutelantie, Kv.hyv.17.10.2016

Kaava 6, 31. Karhula, Karhulanniemen kaavarunko, Kv. hyv. 12.9.2016

2015

Kaava 1, Kierikkala, Kymin- ja Kymijoentien risteysalueen molemmat puolet, Kv.hyväksynyt 2.3.2015

Kaava 2, Jumalniemi, Kauppakeskusten käyttötarkoitusmuutos, Kv. hyväksynyt 11.5.2015

Kaava 3, Kotkansaari, Kantasataman asemakaavan muutos, Kv. hyväksynyt 10.7.2015

Kaava 4, Sutela (Rasinkylä) korttelit 50-52, tie ja katualueet, Kv. hyväksynyt 17.11.2015

Kaava 5, Helilä, kortteli 35, Korsulankatu 4 ja 6, Kv. hyväksynyt 17.11.2015

Kaava 6, 32. Helilä, kortteli 65 tontti2, Sammonkatu. Kv.hyväksynyt 7.12.2015.

2014

Kaava 1, Kotkansaari, Pohjola talo, Kv. hyväksynyt 10.11.2014

Kaava 2, Korkeakoski-Eskola, Kotkan energian lisäalue, Kv. hyväksynyt 19.5.2014

Kaava 3, Katariina, Kotkansaaren uimalan viereen päisväkoti, Kv.hyväksynyt 7.3.2014

Kaava 4, Karhuvuori, koulun alue, Kv.hyväksynyt 18.8.2014

Yhteystiedot:

Asemakaava-arkkitehti
Marja Kukkonen
040 723 6112

Kaavoitusarkkitehti
Jarkko Puro
040 642 9010

Kaavoitusarkkitehti
Patricia Broas
040 647 1539

Kaavoitusarkkitehti
Oskari Orenius
040 358 8831

Yleiskaavoittaja
Pauli Korkiakoski
040 620 8620

Kaavasuunnittelija
Elina Masalin
040 773 7752

Kaavoitusassistentti:
Satu von Zansen
040 673 9090

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(at)kotka.fi

Käyntiosoite:
Kaupungintalo,
Kustaankatu 2