Rakentaminen ja kaavoitus

Rakennettavat tontit ovat maankäytön suunnittelun eli kaavoituksen lopputulos. Kaupunkisuunnittelun Kaavoituksen päätehtävänä on laatia asemakaavoja ja yleiskaavoja Kotkan kaupungin alueelle.

Mittauspalvelut huolehtivat kaavoitettujen alueiden kiinteistönmuodostuksesta ja Maanhankinta ja -luovutus luovuttaa tontteja myymällä tai vuokraamalla. Mittauspalvelut tuottavat lisäksi kartta- ja paikkatietoaineistoa, huolehtivat kiinteistörekisteristä, karttaotteista sekä rakennusvalvontamittauksesta.

Rakennusvalvonta neuvoo rakentajaa sekä myöntää rakennus- ja toimenpideluvat. Rakennusvalvonnan tehtävänä on osaltaan varmistaa, että kaupunkiympäristö kehittyy terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä.

Kaupungin yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Tekniset palvelut.