Kotkan kansallinen kaupunkipuisto

Kotkaan on perustettu kansallinen kaupunkipuisto, jonka erityispiirteitä ovat joki- ja meriluonto sekä teolliseen kehitykseen ja linnoitus- ja puolustushistoriaan kuuluva rakennusperintö.

Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu itäisen Suomenlahden merialueita, keskustan puistoja ja rakennettuja kortteleita sekä Kymijoen rantoja Korkeakoskelle ja Siikakoskelle asti. Alueen laajuus on noin 2400 hehtaaria.

Muut Suomen kansalliset kaupunkipuistot sijaitsevat Hämeenlinnassa, Porissa, Heinolassa, Hangossa, Porvoossa, Turussa ja Forssassa.

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto?

Kansallinen kaupunkipuisto on yhdistelmä luontoa, puistoarkkitehtuuria, historiaa ja rakennuskulttuuria. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa alueelle, jossa on säilynyt luonnon- ja kulttuuriperinnön osalta valtakunnallisesti arvokkaita viheralueiden ja historiallisten ympäristöjen kokonaisuuksia. Sen avulla voidaan säilyttää kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaisema, historialliset ominaispiirteet tai kaupunkikuvalliset, sosiaaliset, virkistykselliset tai muut erityisarvot. Kansallisen kaupunkipuiston hyväksyy ympäristöministeriö kunnan hakemuksesta.

Kotkan vahvuudet

Ekologisesti alue on monipuolinen. Alueella on suojelualueita, Natura-kohteita ja monipuolisia virkistyskäyttöön tarkoitettuja kohteita. Välittömässä läheisyydessä on kaksi kansallispuistoa.

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on perustettu 29.9.2014.
Kaupunkipuiston viralliset avajaiset pidettiin 6.6.2016 Sapokassa.

 

 

 

Tutustu esitteeseen!

Kansallinen kaupunkipuisto

Tutustu perustamisselvitykseen:

Kansallisen kaupunkipuistohankkeen
perustamisselvitys


Kotkan kansallinen kaupunkipuisto osallistuu Euroopan neuvoston maisemakilpailuun.
Alla olevasta linkista aiheesta lisää:

http://www.kotka.fi/asukkaalle/ajankohtaista_kotkassa/101/0/kotkan_kansallinen_kaupunkipuisto_osallistuu_euroopan_neuvoston_maisemakilpailuun