Tukea ja lisätietoa

Tästä löydät yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka järjestävät toimintaa Kotkan seudulla.

Kymenlaakson AADA

 
Kymenlaakson AADA ry toimii kielellisistä erityisvaikeuksista kärsivien (SLI), adhd-oireisten ja autismin kirjoon kuuluvien henkilöiden ja heidän perheidensä yhdyssiteenä ja tukena. Kotkassa on tarjolla mm. vanhempien ja läheisten vertaistukiryhmä sekä erilaisia tapahtumia.

Autismisäätiö

 
Autismisäätiö tarjoaa Kotkan ohjaus- ja valmennuspalveluissa eri-ikäisille autismin kirjoon kuuluville tai muille neuropsykiatrisia oireyhtymiä omaaville henkilöille neuropsykiatrista yksilö- ja ryhmämuotoista valmennusta, tukiasumisen palveluita, työ-/päivätoimintaa sekä perhetyön palveluita. Lisäksi tarjoamme yksityisen terveydenuollon palveluita mm. Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena avoterapioita, psykologin palveluita, sekä fysio- ja toimintaterapiaa.

Eläminen ADHD:n kanssa

 
Hyödyllistä tietoa ADHD:sta sekä arkipäivää helpottavia työkaluja. Voit lukea muun muassa oireista, hoidosta ja siitä, miten lääkäri toteaa ADHD:n.

ADHD tutuksi

 
ADHD-tutuksi sivusto tarjoaa perustietoa ADHD:sta nuorille sekä muille asiasta kiinnostuneille.
 

Adhd-keskus

Adhd-keskus on matalan kynnyksen paikka haasteita arjessaan kokeville perheille. Lähetettä tai diagnoosia ei tarvita.

ADHD:n käypähoitosuositus

 
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia.

Papunet – Selkeää ja saavutettavaa viestintää

 
Papunet edistää oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa. Sivusto tarjoaa myös työkaluja kommunikoinnin tukemiseen.

Viitottu Rakkaus – kuullaan, ymmärretään & opitaan kuvin

 
Viitotun Rakkauden tarkoitus on edistää erityistarpeisten lasten ja nuorten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tukea kasvua ja kehitystä visuaalisin tukikeinoin.
 

Oppaita ja neuvoja

Lasten ja nuorten perheet!

Painaako mieltäsi jokin asia, joka liittyy omaan tai läheisesi tilanteeseen?
Pyydä apua perhepalveluista klikkaamalla alla olevaa nappia.
Palvelu on tarkoitettu vain lasten ja nuorten perheille.
Yhteydenottosi käsitellään luottamuksellisesti.

Pyydä apua-nappi