Yksilölliset tukitoimet ja palvelut auttavat eteenpäin

Koska nepsy-oireiden kirjo on suuri, on myös erilaisten palveluiden ja tukitoimien määrä iso. Jokaiselle räätälöidään omaa tilannetta parhaiten auttava kokonaisuus. Toiset tarvitsevat kevyttä tukea ja toiset taas runsaammaan palvelupaketin. Palvelutarpeen määrittely voi käynnistyä nepsy-kartoituksella. Perheille tarjotaan palvelu- ja sosiaaliohjausta sekä moniammatillisen tiimin arvio palvelutarpeen määrittämiseksi. Sen perusteella kootaan sopiva palvelukokonaisuus.
 
Perheneuvola- ja psykologipalvelut ohjaavat ja neuvovat esimerkiksi kasvatuskysymyksissä, tarjoavat keskusteluapua yksilö-, pari- ja perheterapian muodossa sekä erilaisia kuntoutusmuotoja.
 
Lisäksi tarjolla on
  • puheterapiaa
  • toimintaterapiaa
  • lääkäripalveluita
  • kotipalveluita
  • tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa
  • erilaista ryhmätoimintaa.

Lainaamo

Lainaamo ja materiaalipankki tarjoaa kokeiltavaksi erilaisia apuvälineitä ja pelejä arjen tueksi. Lainaamosta opastetaan apuvälineiden käyttö ja niitä voi lainata veloituksetta kotiin.

Lainaamosta voi lainata kuntoutusvälineitä, pelejä ja kirjoja. Laina-aika on kolme viikkoa.
 
Paikalla on aina nepsy-valmentaja, joka opastaa tarvittaessa kuvien ja muun materiaalin käyttöön. Lainaamoa voi hyödyntää perheet ja yhteistyökumppanit.
Lainaamo on avoinna keskiviikkoisin klo 15–16 Varhaisen tuen palveluiden puhe- ja toimintaterapian yksikössä, Vesivallintie 18.
 
Lainaamon aukioloaikana on mahdollisuus nepsy-valmentajan konsultaatioon ammattilaisille ja vanhemmille neuropsykiatrisissa lasten, nuorten ja perheiden pulmatilanteissa puh. 040 6494 797.

Milloin erikoissairaanhoidon asiakkaaksi?

Mikäli nämä tukitoimet eivät riitä, tehdään lapsesta lähete erikoissairaanhoitoon lastenneurologian poliklinikalle tai tarvittaessa lasten- tai nuorisopsykiatrian poliklinikalle.
Syitä lähetteen tekoon on mm. se, että ongelmia ei ole tehdyistä toimenpiteistä huolimatta saatu hallintaan tai hoidon suunnittelu ei onnistu avohoidossa ongelman vaikeuden tai monitahoisuuden vuoksi tai jos neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyy merkittäviä tai vaikeutuvia psyykkisiä oireita. Lastenpsykiatrian tai lastenneurologian poliklinikalle voidaan lähettää lapsi tai nuori, jos kyseessä on tarkkaavaisuuden häiriön lääkityksen harkinta, jos perusterveydenhuollossa ei ole mahdollisuutta tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön hoitoon perehtyneen lääkärin arvioon. Touretten oireyhtymää sairastavat lapset lähetetään lasten tai
nuorisopsykiatrian poliklinikalle, jos heillä todetaan merkittäviä psyykkisiä oireita.
 
Autismikirjon häiriön epäilyn lapset ja nuoret lähetetään lastenneurologian poliklinikalle.
 
 
 

Lasten ja nuorten perheet!

Painaako mieltäsi jokin asia, joka liittyy omaan tai läheisesi tilanteeseen?
Pyydä apua perhepalveluista klikkaamalla alla olevaa nappia.
Palvelu on tarkoitettu vain lasten ja nuorten perheille.
Yhteydenottosi käsitellään luottamuksellisesti.

Pyydä apua-nappi