Ensimmäiset tukitoimet ovat ne tärkeimmät

Kun lapsen tilanne on kartoitettu ja tarvittavat tukitoimet alkavat olla selvillä, neuvola ja varhaiskasvatus tai koulu aloittavat niiden järjestämisen. Palvelut kasataan lapsen ja perheen tarpeiden perusteella sopivaksi kokonaisuudeksi.
 
Perheen tukena ovat tarpeen mukaan
 • neuvola ja varhaiskasvatus
 • perhetyöntekijät ja kotipalvelu
 • lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
 • vanhempien omat tuki- ja ohjausryhmiä
 • koko perheen tuki- ja ohjausryhmät
Koulussa tuki aloitetaan heti moniammatillisesti ja se ei vaadi erillistä diagnoosia. Kaikki lapsen tarvitsemat oppimisen tukitoimet kirjataan ylös. Kun lapsi saa diagnoosin tai on lasten- tai nuorisopsykiatrian asiakas, tekee koulu heidän kanssaan yhteistyötä.
 
Tukitoimia voivat olla esim.
 • kouluympäristön muokkaaminen lapselle sopivaksi
 • terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin ja kuraattorin yksilöllinen apu
 • oma koulunkäynninohjaaja

Mitä voimme tehdä kotona?

On tärkeää muistaa, että oirehtiva lapsi on aina ensisijaisesti lapsi, joka kaipaa rakkautta ja huolenpitoa. Tukitoimet ovat oireita varten. Lapselle ovat tärkeitä hyvä vuorovaikutus, hänelle sopivat tavoitteet ja toimintatavat ja ennen kaikkea hyvinvoiva huoltaja.
 
Arjen tukikeinoja ovat mm.
 • johdonmukaisuus
 • rutiinit ja säännöllisyys
 • säännöt ja sopimukset
 • aikuisen apu ja tuki
 • ennakoiminen ja valmistelu
 • kannustaminen ja myönteisten asioiden huomioiminen
 • huumoria mukaan kinkkisiin tilanteisiin
 
Tarkkaavaisuus ja vireystila voivat olla suurimpia haasteita, niihin auttaa esim.
 • huomion kiinnittäminen, selkeät ohjeet
 • työskentelyn rytmitys
 • tehtävien riittävä vaihtelevuus
 • tukeminen ajankäytössä
 • taukoliikunta
 • välitön positiivinen palaute, myös osatehtävissä onnistuessa
 • apuvälineet
 • ylimääräisten ärsykkeiden karsiminen

Mitä jos varhainen tuki riitä?

Jos lapsen tilanne ei helpota ensimmäisten palveluiden myötä, tekee neuvola, päiväkoti tai koulu apupyynnön varhaisen tuen tiimille, eli vatu-tiimille. Tiimiin kuuluvat lääkäri,
palveluohjaaja, psykologi, toiminta- ja puheterapeutti, perheneuvolan ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä seka lastenpsykiatrian edustaja kerran kuukaudessa. Yhdessä perheen kanssa he määrittävät lapsen tarpeet, aloittavat tarvittavat hoito- ja tukitoimet sekä suunnittelevat jatkoseurannan erikoissairaanhoidossa yhdessä peruspalveluiden kanssa.

Lasten ja nuorten perheet!

Painaako mieltäsi jokin asia, joka liittyy omaan tai läheisesi tilanteeseen?
Pyydä apua perhepalveluista klikkaamalla alla olevaa nappia.
Palvelu on tarkoitettu vain lasten ja nuorten perheille.
Yhteydenottosi käsitellään luottamuksellisesti.

Pyydä apua-nappi