Mistä aloittaa?

Huoli lapsen voinnista voi herätä kotona, varhaiskasvatuksessa, neuvolassa tai koulussa. Tärkeää on, että vanhemmat tuovat huolensa ilmi neuvolalle tai kouluterveydenhuollolle kun sellainen herää, jotta tilannetta voidaan lähteä selvittämään jo alkuvaiheessa. Jos ei ole varma, kehen olla yhteydessä voi aina lähettää viestiä Pyydä apua -palvelun kautta, jolloin perhe neuvotaan oikean tahon luokse.

Miten tunnistaa neuropsykiatriset oireet?

Tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi:
 • Käytöksen ongelmat, kuten ylivilkkaus, keskittymiskyvyn puute, oman toiminnan ohjauksen haasteet
 • Ongelmat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
 • Rajoittunut ja toistava käyttäytyminen
 • Puuttuva tai poikkeava kommunikointi
 • Yli- tai aliherkkyyttä

Miten arki saadaan toimimaan?

On tärkeää muistaa, että oirehtiva lapsi on aina ensisijaisesti lapsi, joka kaipaa rakkautta ja huolenpitoa. Tukitoimet ovat oireita varten. Lapselle ovat tärkeitä hyvä vuorovaikutus, hänelle sopivat tavoitteet ja toimintatavat ja ennen kaikkea hyvinvoiva huoltaja.
 
Arjen tukikeinoja ovat mm.
 • johdonmukaisuus
 • rutiinit ja säännöllisyys
 • säännöt ja sopimukset
 • aikuisen apu ja tuki
 • ennakoiminen ja valmistelu
 • kannustaminen ja myönteisten asioiden huomioiminen
 • huumoria mukaan kinkkisiin tilanteisiin
Tarkkaavaisuus ja vireystila voivat olla suurimpia haasteita, niihin auttaa esim.
 • huomion kiinnittäminen, selkeät ohjeet
 • työskentelyn rytmitys
 • tehtävien riittävä vaihtelevuus
 • tukeminen ajankäytössä
 • taukoliikunta
 • välitön positiivinen palaute, myös osatehtävissä onnistuessa
 • apuvälineet
 • ylimääräisten ärsykkeiden karsiminen
Neuvola
 
Neuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä määräaikaistarkastuksissa. Osassa tarkastuksista (2,5, 3 ja 4 v.) tutkitaan tarkemmin lapsen neurologista kehitystä. Näiden tutkimusten ja vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen kautta huoli lapsen kehityksestä voi herätä. Jos huoli herää, tilannetta voidaan kartoittaa lisää esim. ylimääräisillä neuvolan tuki- ja seurantakäynneillä tai neuvolan perheohjaajan kotikäynneillä. Neuvola ja varhaiskasvatus tekevät tiivistä yhteistyötä Jos lapsi on päivähoidossa, verkostopalaverissa esim. neuvolan, varhaiskasvatuksen ja vanhempien kanssa voidaan lapsen ja perheen tilannetta selvitellä yhdessä.
 
Päivähoito eli varhaiskasvatus
 
Päivähoitopaikassa tehdään vanhempien kanssa yhdessä vuosittain lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelman tekemiseen osallistuvat tarpeen mukaan lapsen kehitystä ja oppimista tukevat asiantuntijat tai muu tarvittava taho.
 
Varhaiskasvatuksessa lapsen arkea havainnoidaan. Sen pohjalta vanhempien kanssa keskuetllaan säännöllisesti lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Jos huolta ilmenee, varhaiskasvatuksen tehtävänä on keskustella myös siitä vanhempien kanssa. Huolen tilanteissa on mahdollista hyödyntää varhaiskasvatuksen erityisopettajan osaamista.

Neuvolan tavoin varhaiskasvatuksessa on mahdollista koota monialainen asiantuntijaryhmä tukemaan lapsen ja perheen tilannetta. Varhaiskasvatus osallistuu aina 4 vuotiaan lapsen laajan terveystarkastukseen kokoamalla yhdessä vanhempien kanssa arvion lapsen selviytymisestä ja hyvinvoinnista varhaiskasvatuksessa (lapsen vasu). Vanhemmat välittävät arvion neuvolaan ja vastaavasti terveystarkastuksen näkemyksen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksesta voidaan myös tarvittaessa pyytää neuvolan perheohjaajan kotikäyntiä lapsen tilanteen selventämiseksi.
 
Koulu
 
Joskus lapsen neuropsykiatriset haasteet saattavat tulla selkeästi esiin vasta kouluympäristössä. Jos huolta on, opettaja seuraa lapsen oppimista ja käyttäytymistä ryhmässä ja keskustelee vanhempien kanssa. Tarvittaessa erityisopettaja tarkkailee tilannetta luokkaympäristössä, kartoittaa matemaattisia ja kielellisiä valmiuksia ja suunnittelen arjen tukitoimia kouluympäristöön yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Kouluympäristössä lapsen ja perheen tukena ovat myös opiskeluhuollon henkilöstö: terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi ja kuraattori. Opiskeluhuollon monialaisen ryhmä voidaan tarvittaessa koota lapsen ja perheen tuen tarpeen selvittämiseksi.

Lasten ja nuorten perheet!

Painaako mieltäsi jokin asia, joka liittyy omaan tai läheisesi tilanteeseen?
Pyydä apua perhepalveluista klikkaamalla alla olevaa nappia.
Palvelu on tarkoitettu vain lasten ja nuorten perheille.
Yhteydenottosi käsitellään luottamuksellisesti.

Pyydä apua-nappi