Tukihenkilö/ tukiperhetoiminta Kotkassa

Ajankohtaista

Tukiperhe- ja tukihenkilökurssi juuri meneillään.


Lisätiedot Sosiaaliohjaaja Eva Holmberg, puh.040 484 3603,
etunimi.sukunimi@kotka.fi

Tukihenkilö/ tukiperhetoiminta

Tukihenkilötoiminta on vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa.

Tukihenkilötoiminnalla pyritään kehittämään lapselle/nuorelle sekä hänen perheelleen luottamuksellinen, lämmin ihmissuhde, joka voisi tukea hänen kasvuaan. Toiminnalla pyritään vastaamaan perheissä syntyneeseen tukemisen tarpeeseen.

Tukihenkilötoiminta on sidottu asiakassuunnitelmaan ja siitä maksetaan rahallinen korvaus. Tukihenkilö on suunnitelmalliseen, luottamukselliseen vuorovaikutukseen perustuva kanssakulkija.

Tukiperhetoiminnalla autetaan pienten lasten perheitä niin, että tukiperhe ottaa lapsia luokseen viikolla tai viikonloppuina yökylään.

 

Toimintasuunnitelma alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta
turvaaviksi toimiksi ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittämiseksi

 

 

Yhteystiedot

Sosiaaliohjaaja
Eva Holmberg
040 484 3603