Tukihenkilö/ tukiperhetoiminta Kotkassa

Ajankohtaista

 

Tukihenkilö/ tukiperhetoiminta

Tukihenkilö ja tukiperhetoiminta on vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa. Tukihenkilötoiminnalla pyritään kehittämään lapselle/nuorelle sekä hänen perheelleen luottamuksellinen, lämmin ihmissuhde, joka voisi tukea hänen kasvuaan. Toiminnalla pyritään vastaamaan perheissä syntyneeseen tukemisen tarpeeseen.

Tukihenkilö ja tukiperhetoiminta on tarkoitettu alle 18v. lapsille sekä nuorille, jotka tarvitsee tukea. Merkittävimpiä syitä tukiperheen hakemiselle ovat yksinhuoltajuus, vanhemman tarve omalle ajalle, perhettä kannattelevien sosiaalisten suhteiden puute sekä vaikea ja raskas elämäntilanne. Yksinhuoltajuudessa korostuu usein toisen vanhemman tuen ja avun puuttuminen.

Tukiperhetoiminnalla autetaan lasten perheitä, joissa vanhempien voimavarat ovat heikentyneet. Tukiperhe ottaa lapsia luokseen viikolla tai viikonloppuina yökylään.

Tukihenkilötoiminnalla pyritään kehittämään lapselle/nuorelle sekä hänen perheelleen luottamuksellinen, lämmin ihmissuhde, joka voisi tukea hänen kasvuaan. Tukihenkilö tapaa lasta tai nuorta säännöllisesti tavallisemmin kerran viikossa.

 

Toimintasuunnitelma alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta
turvaaviksi toimiksi ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittämiseksi

 

 

Yhteystiedot

Sosiaaliohjaaja
Eva Holmberg
040 484 3603