Neuvolan perheohjaus

Neuvolan perhetyö on osa äitiys- ja lastenneuvolapalveluita. Perheohjaaja toimii neuvolan terveydenhoitajan työparina. Tavoitteena on tukea perheiden hyvinvointia mahdollisimman varhain. Neuvolan perheohjaus on suunnattu kaikille lasta odottaville vanhemmille ja neuvolaikäisille lapsiperheille. Perheohjaajan tuki on maksutonta.

Neuvolan perheohjaajalta saat tukea, kun:

 • raskauden aikana koet tarvetta keskusteluun
 • synnytyksen jälkeen kaipaat tukea
 • vauva-arki kuormittaa
 • perheellänne on riittämätön tukiverkosto
 • lapsella on unipulmia
 • lapsen kasvatukseen tai kehitykseen liittyy kysymyksiä
 • pari- tai perhesuhteissa on haasteita
 • haluat tietoa alueenne lapsiperheiden palveluista

Neuvolan perheohjauksen palveluita ovat:

 • kotikäynnit
 • puhelinohjaus
 • vanhempainryhmät
 • ensisynnyttäjien tapaaminen raskausaikana ja vauvan ollessa 3 kk
 • palveluohjaus
 • kotipalvelun myöntäminen

Yhteystiedot

Neuvolan perheohjaus:
Kotkansaaren neuvola
Suvi Lommi
puh. 044 702 6814

Länsi-Kotkan neuvola
Marjut Montonen
puh. 044 702 6815

Toivelinnan neuvola
Sanna Holopainen
puh. 044 702 6826