Neuvolan perheohjaus

Neuvolan perheohjaus on ennaltaehkäisevää perhetyötä. Tavoitteena on perheen voimavarojen vahvistaminen vanhemmuudessa, parisuhteessa, kasvatuksessa, lapsen hoidossa ja muissa arjen haasteissa.

Perheohjaajat toimivat neuvolan terveydenhoitajan työparina silloin, kun perheessä tarvitaan tilapäistä tukea. Tarkoituksena on kohdistaa tuki pikkulapsivaiheeseen ja pääasiassa vauvaperheisiin. Työ on ehkäisevää ja tavoitteena on tukea perheitä mahdollisimman varhain jo silloin, kun ongelmat ovat pieniä.

Neuvolan perheohjaus on:

 • ennaltaehkäisevää
 • perheen voimavaroja vahvistavaa
 • luottamuksellista
 • perheen tarpeista lähtevää
 • nopeasti tuen tarpeeseen vastaavaa ja lyhytkestoista

Perheohjauksen työmuotoja:

 • kotikäynnit
 • havainnointi
 • aktiivinen kuuntelu
 • keskusteluapu
 • ratkaisujen etsiminen yhdessä vanhempien kanssa
 • ohjaus ja neuvonta
 • auttaminen arjen tilanteissa, erityisesti huomioiden lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.

Yhteystiedot

Kotkansaaren neuvola
Perheohjaaja
Suvi Lommi
puh. 044 702 6814

Länsi-Kotkan neuvola
Perheohjaaja
Marjut Montonen
puh. 044 702 6815

Toivelinnan neuvola
Sanna Holopainen
puh. 044 702 6826