Lapsiperhetyö

Lapsiperhetyön tarkoituksena on auttaa ja tukea perhettä erilaisissa elämäntilanteissa. Perheohjaaja perhetyöntekijä etsii yhdessä perheen kanssa keinoja omatoimiseen arjenhallintaan, mm.

 • auttaa perhettä selviämään ongelma- ja kriisitilanteessa
 • tukee vanhemmuutta ja turvaa lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä
 • antaa tietoa saatavilla olevista palveluista ja ohjaa niihin tarvittaessa

Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen kotona.

Perhetyö

 • sosiaalihuoltolain mukaista palvelua mikä ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta
 • apua voi saada mm. vanhemmuuden tukemiseen ja arjessa selviytymiseen sekä äkilliseen kriisitilanteeseen
 • suunnitelmallista ja tavoitteellista, apuna voidaan käyttää erilaisia menetelmiä
 • aloitetaan kotikäynnillä tai palaverissa, jossa kartoitetaan avun tarve
 • tehdään perheelle asiakassuunnitelma
 • pyyntö asiakkuuteen voi tulla mm. perhetyön yhteistyökumppaneilta, perheeltä itseltään tai perheen lähipiiriltä

Tehostettu perhetyö

 • Lastensuojelun avohuollon ennaltaehkäisevä tukitoimi ja perustuu lastensuojelulakiin
 • tavoitteellista ja suunnitelmallista, apuna voidaan käyttää erilaisia menetelmiä
 • toteutetaan yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa ja tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä
 • aloitetaan kotikäynnillä tai palaverissa, jossa kartoitetaan avun tarve
 • tehdään perheelle asiakassuunnitelma

Lapsiperhetyön Pikku-Villa on perhekuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää perheen sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toteutetaan Tukikeskus Villa Jensenin pihatalossa. Perheet ohjautuvat kuntoutusjaksolle sosiaalityöntekijän päätöksen kautta.

Perheohjaajalla ja perhetyöntekijällä on vaitiolovelvollisuus asiakasperhettä koskevissa asioissa.
Perhetyön palvelut ovat maksuttomia.
 

Yhteystiedot

Perheohjaajat ja perhetyöntekijät
Piia Ojala (tiimivastaava) 044 702 6821
Kirsi Tomula 044 702 6818
Tarja Huuskonen 044 702 6819
Tuula Sundberg 044 702 6820
Pirjo Herranen 044 702 6825
Sanna Lauronen 044 702 6810
Anita Junnila 044 702 6816
Tuija Kyheröinen 044 702 6817
Kirsi Kylmäniemi 040 643 3846
Hanne-Maarit Tentke 044 702 6811
Niina Johansson 040 182 1933

 

Ryhmämuotoinen toiminta
Kirsi Seppänen 040 183 7108
Markus Tähti 040 621 6655

 


Perhetyöntekijät Pikku-Villa
Susanna Vakkari 044 702 6823
Merja Mainila-Olli 044 702 6813
Mari Leskinen 044 702 6822

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kotka.fi

Yhteystiedot

Perhetyön esimies
Mari Nieminen
puh. 040 688 3543

Käyntiosoite
Vesivallinaukio 3
48600 Kotka

mari.s.nieminen@kotka.fi