Lapsiperhetyö

Lapsiperhetyön tarkoituksena on auttaa ja tukea perhettä erilaisissa elämäntilanteissa. Perhetyöntekijä etsii yhdessä perheen kanssa keinoja omatoimiseen arjenhallintaan, mm.

 • auttaa perhettä selviämään ongelma- ja kriisitilanteessa
 • tukee vanhemmuutta ja turvaa lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä
 • antaa tietoa saatavilla olevista palveluista ja ohjaa niihin tarvittaessa

Lapsiperhetyö on ensisijaisesti tarkoitettu vastaamaan lastensuojelun tarpeisiin, mutta pyrimme vastaamaan myös muihin avun tarpeisiin. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen kotona.

Lastesuojelun perhetyö

 • Lastensuojelun avohuollon ennaltaehkäisevä tukitoimi ja perustuu lastensuojelulakiin
 • tavoitteellista ja suunnitelmallista, apuna voidaan käyttää erilaisia menetelmiä
 • toteutetaan yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa ja tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä
 • aloitetaan kotikäynnillä tai palaverissa, jossa kartoitetaan avun tarve
 • tehdään perheelle asiakassuunnitelma

Sosiaalihuollon perhetyö

 • sosiaalihuoltolain mukaista palvelua mikä ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta
 • apua voi saada mm. vanhemmuuden tukemiseen ja arjessa selviytymiseen sekä äkilliseen kriisitilanteeseen
 • suunnitelmallista ja tavoitteellista, apuna voidaan käyttää erilaisia menetelmiä
 • aloitetaan kotikäynnillä tai palaverissa, jossa kartoitetaan avun tarve
 • tehdään perheelle asiakassuunnitelma
 • pyyntö asiakkuuteen voi tulla mm. perhetyön yhteistyökumppaneilta, perheeltä itseltään tai perheen lähipiiriltä

Lapsiperhetyön Pikku-Villa on perhekuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää perheen sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toteutetaan Tukikeskus Villa Jensenin pihatalossa. Perheet ohjautuvat kuntoutusjaksolle sosiaalityöntekijän päätöksen kautta.


Vanhempi-lapsikerho Mussukka on torstaisin klo 8-11.30 Mussalon seurakuntatalolla Ruukkimaanpolku 1. Toiminta toteutetaan yhdessä seurakunnan kanssa.

Lapsiperhetyöntekijällä on vaitiolovelvollisuus asiakasperhettä koskevissa asioissa.
Perhetyön palvelut ovat toistaiseksi maksuttomia.
 

Yhteystiedot

Perhetyöntekijät
Kirsi Tomula 044 702 6818
Tarja Huuskonen 044 702 6819
Kaisa Heikkola 044 702 6820
Susanna Vakkari 044 702 6823
Pirjo Herranen 044 702 6825
Arttu Laitinen 044 702 6810
Anita Junnila 044 702 6816
Tuija Kyheröinen 044 702 6817
Piia Ojala 044 702 6821

 

Perhetyöntekijät Pikku-Villa
Piia Jääskeläinen 044 702 6811
Merja Mainila-Olli 044 702 6813
Mari Leskinen 044 702 6822

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kotka.fi

Yhteystiedot

Perhetyön esimies
Mari Nieminen
puh. 040 688 3543

Käyntiosoite
Vesivallinaukio 3
48600 Kotka

mari.s.nieminen@kotka.fi