Varhainen tuki, perhetyön tiimi

Perhetyö

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua perheille. Perhetyö on ennaltaehkäisevää. Tavoitteena on perheen voimavarojen vahvistaminen vanhemmuudessa, parisuhteessa, kasvatuksessa, lapsen hoidossa ja muissa arjen haasteissa. Perheohjaaja ja perhetyöntekijä etsivät yhdessä perheen kanssa keinoja näihin tilanteisiin. Perhetyön tarkoituksena on auttaa ja tukea perhettä erilaisissa elämäntilanteissa. Toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista perheen kotona tapahtuvaa perhetyötä.

Palvelun piiriin kuuluvat kaikki lapsiperheet, joissa alle 13v. lapsia ja jotka tarvitsevat tukea sekä ohjausta voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö perustuu lastensuojelulakiin ja se toteutetaan yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa sekä tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä. Perhetyön tarkoituksena on auttaa ja tukea perhettä erilaisissa elämäntilanteissa sekä löytää perheen omat voimavarat ja vahvistaa niitä. Toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista perheen kotona tapahtuvaa perhetyötä. Perhetyö voi olla myös pidempiaikainen tukimuoto.

Tehostettuun perhetyöhön vaaditaan lastensuojelun asiakkuus

Neuvolan perheohjaus

Neuvolan perheohjaus on ennaltaehkäisevää perhetyötä. Sen tavoitteena oman perheen voimavarojen vahvistaminen vanhemmuudessa, parisuhteessa, kasvatuksessa, lapsen hoidossa ja muissa arjen haasteissa.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä, äkillistä arjen apua ja vanhemmuuden tukea alle kouluikäisten lasten perheiden kotona.

Tukihenkilö ja tukiperhetoiminta

Tukihenkilö ja tukiperhetoiminta on vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa. Tukihenkilötoiminnalla pyritään kehittämään lapselle/nuorelle sekä hänen perheelleen luottamuksellinen, lämmin ihmissuhde, joka voisi tukea hänen kasvuaan. Toiminnalla pyritään vastaamaan perheissä syntyneeseen tukemisen tarpeeseen. Tukiperhetoiminnalla autetaan pienten lasten perheitä niin, että tukiperhe ottaa lapsia luokseen viikolla tai viikonloppuina yökylään.
 

Yhteystiedot


Perhetyön esimies
Mari Nieminen
puh. 040 688 3543

Käyntiosoite
Vesivallinaukio 3
48600 Kotka

mari.s.nieminen@kotka.fi

 

Asiakaslupaus