Nuorten tiimi / perhetyö ja tehostettu perhetyö

Perhetyö on yhteistyötä nuoren, vanhempien ja perhekokonaisuuden kanssa. Perhetyön lähtökohtana voi olla nuoren käyttäytymisen, koulunkäynnin ongelmien tai muiden syiden aiheuttamat ristiriitatilanteet kotona. Työn tavoitteena on vaikuttaa nuoren toimintaan tai toimintaympäristöön niin, että huolta aiheuttaneet asiat saadaan hallintaan. Perhetyö tukee vanhempia myös silloin, kun nuoren asiat aiheuttavat huolta oman jaksamisen tai vanhempana toimimisen suhteen. Tilannekohtaisesti sovitaan ongelmaan ja sen ratkaisemiseen sidottu työtapa ja työn tavoitteet ja aikataulut sovitaan yhdessä nuoren ja vanhempien kanssa.

Perhetyöhön voi olla yhteydessä nuori, vanhemmat tai perheen kanssa toimiva yhteistyötaho.

Yhteydenotot:

Vastaava ohjaaja Kari Lindberg
P. 0400 659 942

Tehostettu perhetyö on lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi. Asiakkaan ohjaa palveluun lastensuojelun sosiaalityöntekijä ottamalla yhteyden vastaavaan ohjaajaan. Työ alkaa yhteisellä suunnitelmaneuvottelulla sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa; neuvottelussa sovitaan tehostetun perhetyön tavoitteista, työtavoista ja aikatauluista. Tehostettu perhetyö on sisällöltään samankaltaista kuin perhetyö, mutta voi tarvittaessa olla tiiviimpää ja intensiivisempää. Työn tavoitteena on edesauttaa selviytymistä haasteellisissa elämäntilanteissa ja ehkäistä nuoren sijoittamista kodin ulkopuolelle.

Joustavan perusopetuksen luokka

Nuorten tiimin tiloissa toimii joustavan perusopetuksen luokka yläkouluikäisille nuorille, joiden kokonaistilanne on vaatinut tai vaatii runsasta yhteydenpitoa kodin, koulun ja nuorten tiimin välillä. Oppilaaksi oton perusteena on asiakkuus nuorten tiimin perhetyössä tai tehostetussa perhetyössä ja tavoitteena on yhdistää kaikki mahdolliset nuoren ja perheen tarvitsemat tukitoimet samaan kokonaisuuteen. Luokka on Kotkansaaren koulun alainen ja luokassa toimii kaksi opettajaa.

Opettaja Katriina Osola
P. 040 865 8942

Yhteystiedot

Koulukatu 25 A
48100 Kotka
Puh. 05 234 7799
Faksi 05 234 7796