Nuorten tiimi, muut palvelut

Sairaanhoitaja

Nuorten tiimissä työskentelee kaksi sairaanhoitajaa. Nuorten tiimin sairaanhoitajat tekevät nuoren psyykkisen voinnin arviointityötä ja varhaisen vaiheen hoitotyötä. Sairaanhoitajat tapaavat nuoria ja heidän vanhempiaan tarvittaessa heidän omissa toimintaympäristöissään ja työskentelevät yhteistyössä nuorten tiimin sosiaaliohjaajien tai muiden sosiaalihuollon tai terveydenhuollon työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on tarjota nuorille apua psyykkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäistä ongelmien kasaantumista.

Sairaanhoitajalle ohjaudutaan suoraan opiskeluhuollon, terveydenhuollon tai lastensuojelun työntekijän kautta tai ottamaan yhteyttä vastaava ohjaaja Kari Lindbergiin, p. 0400 659 942.

Nuoret rikoksentekijät

Nuorten tiimissä hoidetaan keskitetysti kotkalaisiin alle 18-vuotiaisiin nuoriin liittyvät lastensuojelulain mukaiset edunvalvontatehtävät (esitutkintaedustus, oikeusedustus ja sovitteluun ohjaus). Nuoren syyllistyminen rikokseen voi aiheuttaa monenlaisia kysymyksiä niin nuorille kuin vanhemmille. Nuorten tiimissä annetaan nuorille ja vanhemmille rikosprosessiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Samalla kartoitetaan nuoren tilannetta muutenkin ja nuorelle sekä hänen perheelleen tarjotaan tarvittaessa tukitoimia.

Nuorisorikosprosessissa poliisi on yhteydessä nuorten tiimiin kun nuorta epäillään rikoksesta ja nuorten tiimin työntekijä on tarvittaessa mukana nuoren kuulustelussa. Jos nuori joutuu rikoksen johdosta vastaajaksi käräjäoikeuteen, on nuorten tiimin työntekijä mukana oikeudenkäynnissä ja hänellä on siellä puheoikeus (suullinen lausuma nuoren tilanteesta). Rikosprosessin aikana tarkistetaan myös, onko asia ohjattavissa sovitteluun.

Yhteistyökumppanit voivat konsultoida nuorten tiimiä nuorisorikosprosessiin liittyvissä kysymyksissä.

Sosiaaliohjaaja Eeva Hänninen
P. 040 718 4926

Sosiaaliohjaaja Sami Virtanen
P. 040 561 8493

Konsultaatiot ja tiedustelut

Vastaava ohjaaja Kari Lindberg
P. 0400 659 942Työntekijät:

Nuorten tukiasuntotyö

Nuorten tukiasuntotyön kohderyhmänä ovat lastensuojelun piirissä ja syrjäytymisvaarassa olevat 16–21-vuotiaat nuoret kun kodin olosuhteet tai vuorovaikutussuhteet kotona tai muut syyt estävät nuoren kotona asumisen. Työn tavoitteena on mahdollistaa tuetun asumisen ja sosiaalisen tuen avulla nuorelle edellytykset itsenäiseen elämään. Tukiasunto voi toimia vaihtoehtona laitossijoitukselle tai asumisvaihtoehtona laitossijoituksen jälkeen. Tuetussa asumisessa nuori asuu omassa vuokra-asunnossa itsenäisesti ja tukiasuntotyön sosiaaliohjaajat auttavat ja tukevat nuorta kaikissa mahdollisissa nuoren elämänpiiriin liittyvissä asioissa. Tuettuun asumiseen liittyvä tuki on hyvin intensiivistä ja nuorta tavataan useita kertoja viikossa. Yhteistyö nuoren verkostojen kanssa on myös tarvittaessa tiivistä. Tukiasuntotyöhön ohjaudutaan ottamalla yhteyttä suoraan työntekijöihin tai vastaavaan ohjaajaan.

Työntekijät:

Sosiaaliohjaaja Jaana Vehviläinen
P. 040 685 0734

Sosiaaliohjaaja Risto Sohlman
P. 040 827 3875

Sosiaaliohjaaja Soile Tapola
P. 040 727 0722

Nuorten jälkihuoltotyö

Nuorten jälkihuoltotyö auttaa ja tukee 16–21-vuotiaita nuoria, jotka palaavat lastensuojelulaitoksesta kotiin tai omaan asuntoon tai nuoria, joiden haasteellinen elämäntilanne vaatii tehostettuja tukitoimia. Jälkihuoltotyön ohjaaja auttaa nuoria käytännön asioissa, jotka voivat liittyä asumiseen, toimeentuloon, opiskeluun tai erilaisten haastavien ongelmatilanteiden ratkomiseen. Kun kyseessä on lastensuojelulain mukainen jälkihuolto, ohjaa nuoren palveluun lastensuojelun sosiaalityöntekijä ottamalla yhteyttä suoraan jälkihuollon ohjaajaan tai vastaavaan ohjaajaan. Muissa tilanteissa yhteyttä voi ottaa vastaavaan ohjaajaan.

Ohjaaja Otto Lyytikäinen
P. 040 725 5775