Toimintaterapia

Käärme

Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, jossa tuetaan lapsen toimintakyvyn edistymistä. Toimintaterapia painottuu karkeamotoriikan, käden taitojen ja näönvaraisen hahmottamisen tukemiseen sekä leikkitaitojen kehittymiseen. Toimintaterapia sisältää lapsen tilanteen arviointia, kuntoutusta ja ohjausta.

Toimintaterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten tutkimiseen ja kuntoutukseen. Toimintaterapiaan voi saada lähetteen lastenneuvolasta, neuvolalääkäriltä tai erikoissairaanhoidosta. Aloitteen voivat tehdä myös vanhemmat itse tai päivähoito yhdessä vanhempien kanssa. Toimintaterapiapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Milloin toimintaterapiaan

  • kun selviytyminen arkipäivän tilanteista (esim. pukeutuminen, ruokailu) on hankalaa
  • kun lapsen liikkumisessa on kömpelyyttä ja joustamattomuutta
  • kun kädentaidoissa on hankaluutta ja / tai kätisyys on vakiintumaton
  • kun leikin kehitys on jäljessä ikätovereista
  • kun keskittyminen leikkeihin ja tehtäviin on vaikeaa
  • kun lapsella on vaikeutta näönvaraisessa hahmottamisessa

Toimintaterapeuttinen tutkimus ja terapia

Arviointi koostuu 2–4 käynnistä. Arviointimenetelminä voidaan käyttää standardoituja testejä, ohjatun ja vapaan toiminnan havainnointia sekä vanhempien ja päivähoidon haastattelua. Arviointikäyntien jälkeen ohjataan vanhempia ja mietitään yhdessä tarvitseeko lapsi toimintaterapiaa / jatkotutkimuksia. Varhaisen tuen palveluissa toimintaterapia on ohjausluonteista ja käyntimääriltään lyhytkestoista.

Tärkeä osa lasten toimintaterapiaa on yhteistyö vanhempien, päivähoidon sekä muiden lasta hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa.

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Vesivallintie 18
48600 KOTKA

Toimintaterapeutti Pia Ratava
puh. 040 640 2668
puhelinaika
ma-ti ja to-pe 11.30-12.00

Toimintaterapeutti Merja Ylivainio
puh. 040 640 2542
puhelinaika
ma-ti ja to-pe 11.30-12.00