Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin.
Perusterveydenhuollon puheterapeutin vastuualueeseen kuuluu puheen-, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus. Puheterapiapalveluista saa lisätietoja neuvolasta sekä varhaisen tuen palveluiden palveluohjaajalta.

Lasten puheterapia

Kotkassa puheterapiapalveluita tarjotaan alle kouluikäisille lapsille. Puheterapiaan voi saada lähetteen lastenneuvolasta, varhaiskasvatuksen erityisopettajalta, omalääkäriltä tai erikoissairaanhoidosta. Puheterapiapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Puheterapeutin tehtävänä on arvioida, onko kyseessä normaali, viivästynyt vai poikkeava puheen- ja kielenkehitys. Lapsen puhe voi olla samanikäisiin verrattuna hyvin vähäistä tai epäselvää ja/tai hänellä voi olla puheen ymmärtämisen vaikeuksia. Puheterapeutti arvioi ja ohjaa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen (AAC) tarvetta ja käyttöä. Myös syömiseen liittyvät vaikeudet voivat tarvita puheterapeutin ohjausta. Mikäli lapsella on hyvin lieviä vaikeuksia, kuten yksittäinen äännevirhe, lastenneuvolan terveydenhoitaja ohjaa kotiharjoittelussa.

Moniammatilliset jatkotutkimukset ovat tarpeelliset silloin, kun kehityksen viive on huomattava. Tällöin puheterapiasta voidaan ohjata neuvolalääkärin lähetteellä erikoissairaanhoitoon ja/tai muihin tutkimuksiin.
Puheterapeutti tekee moniammatillista, ohjaavaa ja konsultoivaa yhteistyötä lapsen lähiympäristön kanssa. Entistä enemmän puheterapiassa korostuu vanhempien ja lapsen lähi-ihmisten ohjaaminen.

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Vesivallintie 18
48600 Kotka

Palveluohjaaja
puh. 040 631 1381