Psykologipalvelut

Varhaisen tuen palveluiden psykologi tutkii alle kouluikäisten lasten kokonaiskehitystä ja selvittää erityisvaikeuksia.

Psykologi arvioi lapsen kognitiivisen kehityksen tasoa, muistitoimintoja, oman toiminnan ohjausta, päättelytaitoja sekä sosiaalisia taitoja. Lisäksi psykologilta voi kysyä neuvoa ja ohjausta lapsen kehitykseen liittyvistä huolista.Psykologi toimii myös moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Varhaisen tuen psykolgin palveluihin ohjaudutaan varhaisen tuen tiimin kautta.

 

Yhteystiedot

Psykologi (alle kouluikäiset)
040 640 1931
Vesivallintie 18