Perheneuvola

Ajankohtaista

Perheneuvola toimii kahdessa eri toimipisteessä. Päätoimipiste sijaitsee osoitteessa Koulukatu 10 ja osoitteessa Metsontie 41 (Höyrypanimo) työskentelee yksi työpari.

Perheneuvolan tehtävänä on lapsiperheiden auttaminen elämän pienissä ja isommissa haasteissa ja muutostilanteissa tarjoamalla monipuolista asiantuntija-apua. Perheneuvolassa tuetaan lapsen myönteistä kehitystä ja perheiden hyvinvointia ja toimivuutta.

Perheneuvolaan tulon syynä voivat olla esimerkiksi lapsen käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeudet, haasteet vanhemmuudessa ja perheiden kriisitilanteet. Asiakkuuden kesto määritellään yhteisesti perheen kanssa yhdestä käyntikerrasta pidempiin jaksoihin.

Perheneuvola tarjoaa

 • Ohjausta ja neuvontaa kasvatuskysymyksissä
 • Keskusteluapua lapsille ja vanhemmille
 • Psykologisia tutkimuksia
 • Yksilö-, pari- ja perheterapiaa
 • Erilaisia ryhmiä lapsille ja vanhemmille
 • Perheasioiden sovittelua
 • Sopimuksentekoa lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta
 • Puhelinneuvontaa ja -konsultaatiota

Muita toimintamuotojamme ovat

 • Yhteistyö lähialojen kanssa
 • Yhteistyö- ja kehittämisryhmät
 • Projektit
 • Konsultaatio
 • Työnohjaus
 • Tiedotus ja kehittämistoiminta
 • Alustukset
 • Kirjoitukset ja haastattelut tiedotusvälineissä
 • Koulutustilaisuudet
 • Alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen kehittämisyhteistyö

Perheneuvolan palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Toiminta-alueemme on Kotka.


Yhteystiedot

Koulukatu 10
48100 KOTKA
P. 040 722 2074